FDA godkender udvidet brug af Darzalex

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Myelomatose

De amerikanske sundhedsmyndigheder FDA har godkendt en udvidet behandlingsbrug af blockbuster-midlet daratumumab (Darzalex).

Daratumumab må nu også anvendes til behandling af relapseret eller refraktær myelomatose i kombination med carfilzomib (Kyprolis) og dexamethason (DKd-regimet), oplyser Janssen, som er Genmabs partner i USA, i en pressemeddelelse.

Med den nye FDA-godkendelse opnår daratumumab sin ottende behandlingsindikation, heraf er fem indikationer i relapseret eller refraktær setting. Det er første gang, at et anti-CD38-middel godkendes i kombination med proteasomhæmmeren carfilzomib.

Kombinationsbehandlingen med daratumumab, carfilzomib (70 mg/m2 én gang ugentligt eller 56 mg/m2 to gange ugentligt) og DKd er godkendt til voksne patienter med relapseret eller refraktær MM, som allerede har modtaget forfejlet behandling med andre kræftmidler én til tre gange tidligere. Godkendelsen baserer sig på data fra fase III-studiet CANDOR og fase Ib-studiet EQUULEUS.

"DKd-regimet udfylder et væsentligt hul i behandlingslandskabet, da mange myelomatose-patienter oplever tilbagefald efter immunmodulerende behandling – såsom lenalidomid-baserede behandlingsregimer – og derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder," udtaler Saad Z. Usmani, der er chef ved afdelingen for plasmacelle-sygdom på Atrium Health’s Levine Cancer Institute og primær investigator på CANDOR-studiet i pressemeddelelsen.  

PFS-gevinst ved behandling med DKd-regimet

CANDOR-studiet er det første randomiserede fase III-studie, der har testet Dkd-regimet overfor carfilzomib (56 mg/m2 to gange ugentligt) plus Dkd i patienter med relapseret eller refraktær MM. I CANDOR blev 466 patienter randomiseret 2: 1 til at modtage DKd-regimet eller carfilzomib plus dexamethason (Kd). Studiets primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS).

Efter en median opfølgningsperiode på 17 måneder var den mediane PFS ikke nået i DKd-armen versus 15,8 måneder i Kd-armen (HR 0,63; 95% CI 0,46-0,85; p=0,0027), hvilket repræsenterer en 37 procents reduktion i risiko for sygdomsprogression eller død for patienter i behandling med DKd sammenlignet med Kd. Den mediane behandlingstid var længere i DKd-armen (70,1 måned) end i Kd-armen (40,3 måneder). Grad 3 bivirkninger forekom hos 82 procent af patienterne i DKd-armen og 74 procent i Kd-armen.

EQUULEUS-studiet har undersøgt dosis, sikkerhed, tolerabilitet af daratumumab administreret i kombination med flere forskellige behandlingsregimer til myelomatose, heriblandt DKd-regimet. DKd-regimet blev testet på 85 patienter med relapseret eller refraktær myelomatose, som havde modtaget forfejlet behandling med andre kræftmidler én til tre gange tidligere.

Udskriv