Elotuzumab forbedrer behandling af myelomatose markant

Skrevet af Redaktionen d. i kategorien Myelomatose

Behandling af myelomatose med elotuzumab sikrer patienter, der ikke reagerer på anden behandling eller patienter med tilbagefald en længere progressionsfri overlevelse.

Det viser en ny analyse af ELOQUENT-2 studiet, der er en sammenligning af lenalidomid og dexamethason alene eller i kombination med elotuzumab.

Elotuzumab er et immunstimulerende antistof, der har en dobbelt virkningsmekanisme. Samtidig med at det direkte aktiverer dræberceller via SLAMF7 mærker det også myelomcellerne, så de genkendes og skaber cellemedieret ødelæggende antistof-afhængig cellulær toksicitet.

Resultaterne viste, at lenalidomid og dexamethason i kombination med elotuzumab øgede den progressionsfri overlevelse markant efter tre år.

Kombinationen med elotuzumab forsinkede desuden tidspunktet for næste behandling med et år (median værdi), sammenlignet med en behandling med kun lenalidomid og dexamethason.

De foreløbige resultater fik 30. november 2015 det amerikanske FDA til at godkende kombinationen af de tre midler til behandling af patienter, der allerede har fået 1-3 behandlinger.

ELOQUENT-2 (CA204-004) er et randomiseret, open-label, fase 3 studie af elotuzumab i kombination med lenalidomid og dexamethason sammenlignet med lenalidomid og dexamethason alene hos patienter med myelomatose. Patienterne i studiet havde enten tilbagefald af sygdommen eller var i anden behandling, uden den ønskede effekt. I alt 646 patienter deltager i undersøgelsen.

Resultaterne af denne opfølgende analyse viser, at kombinationen af de tre midler førte til en 27 procents reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død og en 44 procents relativ forbedring i den progressionsfrie overlevelse efter tre år i forhold til lenalidomid og dexamethason alene.

Udover de positive effekter af kombinationsbehandlingen medfører den bivirkninger i klasse 3 eller klasse 4 - neutropeni (26 procent), anæmi (15 procent), træthed (9 procent) og diarré (5 procent).

Udskriv