God sikkerhed ved højere infusionsrate af elutuzumab og lenalidomid

Skrevet af NIna Bro d. i kategorien Myelomatose

ASH 2017: Nydiagnosticerede japanske patienter med genstridig (R/R) myelomatose i alderen 62-82 tåler og har god effekt at en højere infusionsrate af kombinationsbehandling med elotuzumab og lenalidomid, viser et japansk randomiseret fase II studie.

Nydiagnosticerede japanske patienter med multipel myelomatose i alderen 62-82 tåler og har god effet at en højere infusionsrate af kombinationsbehandling med elotuzumab og lenalidomid, viser et japansk randomiseret fase II studie.

Kombinationsbehandling med elotuzumab og lenalidomid har en accaptabel sikkerhedsprofil hos nydiagnosticerede patienter med multipel myelomatose, og hurtigere infusion af kombinationsbehandlingen er effektiv og tåles godt hos patienter i alderen 63-83 år, viser et randomiseret fase II studie fra Japan, hvor kombinationsbehandlingen er blevet godkendt til behandling af multipel myelomatose. Studiet er det første, der leverer data om sikkerhed og effekt ved kombinationsbehandlingen.

I multicenter-studiet deltog 82 nydiagnosticerede patienter med multipel myelomatose som ikke var egnede til højdose-kemobehandling og hæmatopoietisk stamcellebehandling.

Patienterne blev randomiseret 1:1 til enten lenalidomid eller intravenøs elotuzumab (10 mg/kg ugentligt i de første to cyklusser, derefter hver anden uge frem til 18. cyklus og en gang månedligt derefter) i kombination med lenalidomid i cyklusser på 28 dage, indtil der forekom sygdomsprogression eller behandlingen måtte indstilles, fordi patienten ikke tålte den.

Patienterne som fik elotuzumab, fik forud for forsøget behandling som skulle forebygge infusionsreaktioner, og ved patienter, som tålte infusionen øgede forskerne infusionshastigheden fra 0.5-2.0 ml. per minut ved første dose og helt op til 5 ml. per minut ved dose tre i første cyklus.

I alt gennemførte 31 patienter (78 procent) kombinationsbehandlingen, mens 25 patienter (60 procent) gennemførte behandlingen med lenalidomid alene.

Genemsnitsalderen for patienterne var 72 og 73 år i de to grupper, og medianen i antallet af cyklusser var 13 for patienter i kombinationsbehandling og 11.5 for patienter som kun fik lenalidomid.

Det primære endemål for undersøgelsen blev nået: Den objektive responsrate var med 88 procent, 13 procent højere ved kombinationsbehandlingen end ved behandling med lenalidomid alene.

Meget god delvis respons eller bedre blev observeret hos 45 procent af patienterne i kombinationsbehandling, og 29 procent af patienterne i behandling med lenalidomid.

Den øgede infusionshastighed resulterede ikke i flere reaktioner på infusionen, og forskerne konkluderer derfor, at den hurtige infusionsrate med 5 ml per min er effektiv og tåles godt af denne population af japanske multipel myelomatose-patienter.

Tags: ASH 2017

Udskriv