Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Daratumumab fordobler effekten af standardbehandling mod myelomatose

EHA 2016: Daratumumab forbedrer markant effekten af bortezomib og dexametason i forhold til patienter med genstridig myelomatose.

Det viser en ny, foreløbig analyse af den første randomiserede fase III-undersøgelse af daratumumab, som søndag blev præsenteret på EHAs kongres i København af chefonkolog dr.  Antonio Palumbo fra Torinos universitet (ABstrakt LB2236).

Daratumumab (Darzalex fra Genmap/Janssen) er et humant anti-CD38 IgGK monoklonalt antistof, der i adskillige forsøg og kombinationer allerede har vist sig at medføre markante forbedringer i behandlingen af recidiverende eller refraktær myelomatose (RRMM).

I denne undersøgelse blev 498 patienter delt op i to grupper, der fik bortezomib og dexametason med (251 patienter) eller uden (247 patienter) daratumumab

Patienterne havde i gennemsnit været igennem to tidligere behandlingsforløb, hvoraf 66 procent tidligere havde fået bortezomib, 76 procent havde fået immunmodulerende stof (imid) og 48 procent havde fået proteasomhæmmer med imid. 33 procent var imid-refraktære og 32 procent var refraktære over for sidste linje behandling.

Resultaterne af undersøgelsen med en median på 7,4 måneder viste, at daratumumab væsentligt forbedrede den progressionsfrie overlevelse (PFS) med en 61 procent reduktion af risikoen for sygdomsudvikling og død.

Tilføjelsen af daratumumab til bortezomib og dexamethason medførte også en forsinkelse af tiden for hvornår sygdommen udviklede sig med 70 procent.

Daratumumab øgede også markant den samlede responsrate ud over at fordoble VGPR (Very Good Partial Response = 59 procent vs 29 procent) og antal kræftfrie patienter (CR = 19 procent vs 9 procent).

Alle planlagte følsomhedsanalyser viste, at daratumumab var bedre end bortezomib og dexamethason alene, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra den primære analyse.

Desuden viste analyser af PFS i på forhånd fastsatte undergrupper, at behandlingseffekten af daratumumab var konsistent på tværs af alle valgte undergrupper.

Bivirkningerne ved daratumumab er kendt og i overensstemmelse med tidligere undersøgelser.

 

Ifølge Antonio Palumbo bør daratumumab føjes til bortezomib og dexametason som en ny standardbehandling af patienter med RRMM.

Tags: EHA 2016

FORSIDEN LIGE NU

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

04. December 2018 Lymfoma Signe Juul Kraft
ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR…

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

04. December 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift