Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Meletios A Dimopoulos præsenterede de imponerende forbedringer, som tilføjelse af daratumumab til LenDex medførte.Meletios A Dimopoulos præsenterede fredag eftermiddag de imponerende forbedringer, som tilføjelse af daratumumab til LenDex medførte.

Daratumumab slår til igen

EHA 2016: Daratumumab forstærker effektivt virkningen af lenalidomid og dexamethason mod myelomatose.

Det viser en ny undersøgelse, der fredag blev præsenteret på EHAs årsmøde i København (Abstract LB2238), og hvor kombinationen af lenalidomid og dexamethason blev testet med og uden daratumumab (Darzalex fra Genmap/Janssen)

I tidligere forsøg har hæmatolog Torben Plesner fra Hæmatologisk Afdeling i Vejle påvist, at triple-kombinationen er yderst potent. På ASH' årsmøde i Chicago i 2015 præsenterede han stærke data, der viste, at 90 procent af patienter med tilbagefald af knoglemarvskræft, som i studiet blev behandlet med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason, var i live 18 måneder efter behandlingen. 72 procent havde progressionsfri overlevelse efter 18 måneder, og der blev ikke observeret nogen alvorlige bivirkninger.

Fredag præsenterede professor, dr. Meletios A Dimopoulos i en fyldt og forventningsfuld Hal A1resultaterne af et fase III randomiseret multicenter studie, hvor man direkte kunne se, hvor meget daratumumab forbedrede behandlingen af patienter med tilbagevendende eller genstridig myelomatose (RRMM) i forhold til kun at behandle med lenalidomid og dexamethason.

569 patienter over 65 år, der tidligere havde modtaget mindst en behandling (19 procent over 3 behandlinger), deltog i forsøget, hvor de blev delt op i lige store grupper, der fik lenalidomid og dexamethasone med eller uden daratumumab.

86 procent havde tidligere fået behandling med proteasomhæmmere og 55 procent havde været behandlet med immunterapi.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 13,5 måneder havde kombinationen med daratumumab væsentligt forbedret den progressionsfrie overlevelse - svarende til intet mindre end en 63 procent mindre risiko i forhold til lenalidomid og dexamethason alene.

Tilføjelse af daratumumab udsatte betydeligt tidspunktet for udvikling af sygdommen (TTP) og var faktisk ikke nået på opgørelsestidspunktet, mens den var 18, 4 måneder uden daratumumab.

93 procent af patienterne reagerede positivt på triplekombinationen, mens kun 76 procent reagerede positivt efter alene at have fået lenalidomid og dexamethason.

Hele 43 procent af deltagerne, der fik daratumumab i tilgift til lenalidomid og dexamethason var kræftfrie (CR) på opgørelsestidspunktet, hvilket var mere end dobbelt så mange som i gruppen, der ikke fik daratumumab.

Ligesom i andre kombinationer øgede daratumumabs bivirkningsgrad den oprindelige medicins bivirkningsprofil.

De mest almindelige bivirkninger med og uden daratumumab var neutropeni (59 procent vs 43 procent), diarré (43 procent vs 25 procent), træthed (35 procent vs 28 procent), infektion i øvre luftveje (32 procent vs 21 procent), anæmi (31 procent vs 35 procent), forstoppelse (29 procent vs 25 procent), hoste (29 procent vs 13 procent), trombocytopeni (27 procent vs 27 procent), og muskelspasmer (26 procent vs 19 procent).

Tags: EHA 2016

FORSIDEN LIGE NU

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

04. December 2018 Lymfoma Signe Juul Kraft
ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR…

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

04. December 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift