CAR T skuffer mod aggressiv non-Hodgkin lymfom

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Lymfoma.

Fase III-undersøgelsen BELINDA, der undersøger CAR T-cellebehandlingen Kymriah (tisagenlecleucel) mod aggressiv non-Hodgkin lymfom, opfyldte ikke sit primære endepunkt for eventfri overlevelse (EFS) sammenlignet med standardbehandling.

Det kommer bag på formand for Dansk Lymfomgruppe Judit Mészáros Jørgensen, som er overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

”Det var en overraskende melding, specielt i lyset af at tilsvarende studie fra Kite/Gilead med Yescarta (axicabtagenciloleucel) – ZUMA-7-studiet – viste en højsignifikant forbedring af EFS i CAR-T-cellearmen sammenlignet med standardbehandlingen,” siger Judit Mészáros Jørgensen.

Hun tilføjer, at der er forskel i studiedesignet i ZUMA-7 og BELINDA, og at hun ser frem til at se dataene fra begge studier mere detaljeret.

”Det er svært at sige, hvad den store forskel skyldes. Yescarta og Kymriah har en forskel i kinetic, og Yescarta har vist bedre resultater i ZUMA-1 end Kymriah i JULIET-studiet (studier vedrørende diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)) – med stort forbehold for at der er tale om to fase II-studier, og at der er forskel i design. Men alligevel kan man spekulere over, om Yescartas kinetic med en højere peak af CAR T-celler passer bedre til DLBCL?”

BELINDA-undersøgelsen er et pivotalt fase III, randomiseret, åbent multicenterstudie, der har vurderet Kymriahs effekt, sikkerhed og tolerabilitet sammenlignet med standardbehandling. Patienterne i forsøget havde aggressivt B-celle non-Hodgkin lymfom med primær refraktær sygdom eller tilbagefald inden for et år efter førstelinjebehandling. Standardbehandlingen bestod af vedligeholdelses-kemoterapi efterfulgt af højdosis kemoterapi og hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) hos de patienter, der responderede på behandlingen.

Kymriah er godkendt i EU til behandling af B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL) I børn og unge op til 25 år, som ikke har responderet på tidligere behandling, hvis sygdom er kommet tilbage to eller flere gange, eller som har haft tilbagefald efter stamcelletransplantation. Derudover er behandlingen godkendt til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) hos voksne, som har haft tilbagefald, eller som ikke har responderet på to eller flere tidligere behandlinger. I Danmark har Medicinrådet anbefalet Kymriah til førstnævnte patientgruppe (https://medicinraadet.dk/media/amflowmi/medicinr%C3%A5dets-anbefaling-vedr-tisagenlecleucel-til-all-vers-1-0_adlegacy.pdf), men ikke til behandling af DLCBL (https://medicinraadet.dk/media/5egffnnc/medicinraadets-anbefaling-vedr-tisagenlecleucel-til-diffust-storcellet-b-celle-lymfom-vers-1-0_adlegacy.pdf).