Nyt studie: Adcetris plus ICE bør overvejes til yngre HL-patienter

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Lymfoma.

Antistofkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kan sikkert kombineres med kemoterapiregimet ifosfamid, carboplatin og etoposid (ICE) ved refraktær/relaps (r/r) klassisk Hodgkin lymfom og bør overvejes til yngre, transplantationsegnede patienter.

Sådan lyder konklusionen i et nyligt publiceret fase-I/II-studie.

Resultaterne, som er offentliggjort i The Lancet Hematology, omfatter 45 patienter med r/r klassisk Hodgkin lymfom og en gennemsnitsalder på 31 år. Patienter modtog intravenøs Adcetris (1,5 mg/kg) på dag et og otte med standarddosis ICE på dag et, to og tre i to 21-dages cyklusser.

Efter gennemsnitligt 3,1 års opfølgning havde 32 (74 procent) af 43 evaluerbare patienter komplette responser efter to behandlingscykler. Selvom det på forhånd specificerede mål for komplet respons; 78 procent, ikke blev opfyldt i studiet, fortsatte stort set alle kvalificerede patienter med autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT).

Grad 3-4 hæmatologisk toksicitet var almindelig, herunder neutropeni (73 procent), anæmi (13 procent) og trombocytopeni (80 procent). De mest almindelige grad 3-4 ikke-hæmatologiske bivirkninger var febril neutropeni (ni procent), sepsis (13 procent), øget alaninaminotransferase (11 procent), hyperglykæmi (syv procent), lungeemboli (fire procent) og øget aspartataminotransferase (fire procent). En patient døde på grund af multisystem organsvigt, der blev betragtet som behandlingsrelateret. Alvorlige bivirkninger forekom hos 29 procent patienter.

Adcetris er godkendt i EU til behandling af voksne patienter med ikke tidligere behandlet CD30+ Hodgkin lymfom stadie IV i kombination med doxorubicin, vinblastin og dacarbazin (AVD) samt til voksne patienter med CD30+ Hodgkin lymfom med øget risiko for recidiv eller progression efter autolog stamcelletransplantation (ASCT). Det er også godkendt til behandling af voksne patienter med r/r CD30+ Hodgkin lymfom efter ASCT eller efter mindst to tidligere behandlinger, når ASCT eller flerstofs-kemoterapibehandling ikke er en behandlingsmulighed.

Herudover er Adcetris godkendt i EU i kombination med cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (CHP) til voksne patienter med ikke tidligere behandlet systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL). samt til voksne patienter med r/r sALCL.

Endelig er Adcetris også godkendt til behandling af voksne patienter med CD30+ kutant T-celle-lymfom (CTCL) efter mindst en forudgående systemisk behandling.