NICE afviser antistof til behandling af to typer lymfeknudekræft

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Lymfoma

Det britiske prioriteringsinstitut NICE har sagt nej til det monoklonale antistof Poteligeo (mogamulizumab-kpkc), som er indiceret til andenlinjebehandling af patienter med to sjældne former for kutant T-cellelymfom mycosis fungoides (MF) og Sézarys syndrom (SS).

NICE begrunder afvisningen af mogamulizumab-kpkc med, at evidensen for lægemidlets effekt og sikkerhed er ’very uncertain’. I det studie, som ligger til grund for det japanske medicinalfirma, Kyowa Kirins, ansøgning om ibrugtagning af mogamulizumab-kpkc er antistoffets effekt og sikkerhed sammenlignet med effekten og sikkerheden af vorinostat (suberanilohydroxamsyre); et stof, som ikke er godkendt til brug i Storbritannien (UK). Derudover opfylder mogamulizumab-kpkc ikke de krav NICE har til livsforlængende behandlinger.

I anbefalingen fra NICE lyder det således, at mogamulizumab-kpkc ikke anbefales til behandling af voksne patienter med MF og SS, som har modtaget mindst én tidligere systemisk behandling.

Afvisning møder skuffelse
I afvisningen lyder det videre, at udgifterne til lægemidlet vil være højere end, hvad NICE almindeligvis finder acceptabel. NICE afviser desuden, at mogamulizumab-kpkc kan anbefales til brug i regi af Cancer Drugs Fund (CDF), da instituttet vurderer, at det er usandsynligt, at indsamlingen af flere data på behandlingen vil kunne besvare de kliniske spørgsmål, som det begrænsede studiedesign efterlader.

Richard Johnson, der er ansvarlig for Kyowa Kirins anliggender i UK, udtaler at man i Kyowa Kirin er skuffet over den vurdering, NICE har foretaget.

”Vi er skuffede over, at vurderingskomitéens beslutning – til trods for feedback fra patienterne og de kliniske miljøer sammen med det udvidede evidensgrundlag – er negativ. Vi støtter fuldt ud det for nyligt publicerede UK Rare Disease Framework og særligt punkt 4 ’improving access to specialist care, treatments and drugs’. Dette er virkelig vigtigt set i lyset af, at mange patienter med sjældne sygdomme, inklusiv dem med CTCL, er udfordrede i forhold til at få adgang til sikre behandlinger af høj kvalitet,” udtaler han.

 

Udskriv