PET-guidet behandling af nydiagnosticeret højrisiko Hodgkin lymfom

Skrevet af Nina Bro d. i kategorien Lymfoma

EHA: Patienter med nydiagnosticeret Hodgkin Lymfom kan undvære opfølgende strålebehandling, hvis en PET4-scanning ikke viser sygdomsaktivitet efter standardkemo-kombinationen to gange eBEACOPP og to gange ABVD.

Overlevelsen ved PET-guidet behandling er lige så god som ved behandling med efterfølgende stråleterapi som standard, viser HD17-studiet.

Den tyske Hodgkingruppe ændrer sin anbefaling og gør PET-guidet behandling af nydiagnosticerede patienter med højrisiko Hodgkin lymfom til standard, efter at et europæisk forskerhold i HD17-studiet har vist, at senfølger ved strålebehandling kan undgås hos flertallet i denne patientgruppe. Kun de omkring 16 procent af patienterne, som har en Deauville score på 4 (DS4) eller derover, har brug for strålebehandling som opfølgning på kombinations-kemobehandling med to gange eBEACOPP plus to gange ABVD, konkluderer forskerne.

“Vi har en meget høj overlevelse og har næsten udryddet toxicitet som dødsårsag ved denne behandlingsstrategi til Hodgkin lymfom, så vi kan trygt konkludere, at PET-guidet behandling er lige så god som kemobehandling, der følges op med strålebehandling,” siger professor ved afdelingen for Intern Medicin ved Universitetshospitalet i Køln Peter Borchmann i sin præsentation af resultaterne ved den virtuelle EHA-kongres 2020. (Presidential Symposium, abstrakt #S101

Prisen for de seneste års succes med at forbedre overlevelsen ved Hodgkin lymfom har været en række alvorlige senfølger fra den opfølgende strålebehandling. De fortrinsvis yngre patienter med nydiagnosticeret Hodgkin lymfom overlever med stor sandsynlighed både sygdommen og behandlingen, men stråleterapien kan give alvorlige bivirkninger som anden kræft, organsvigt og (?), og derfor har forskere i flere studier forsøgt at finde behandlinger, der har lige så god effekt som den nuværende standardbehandling, men uden senfølgerne.  

PET4-scanning kan påvise metabolisk aktiv sygdom og er et af de nye værktøjer i kræftbehandlingen, og i det randomiserede prospektive multicenter fase III-studie HD17 har forskerne undersøgt effekt og sikkerhed ved at vælge behandling på grundlag af denne type scanninger hos patienter i alderen 18 til 60 år.

I alt 1.100 patienter blev rekrutteret fra januar 2012 til marts 2017, og ud af dem kunne 979 patienter med bekræftet PET4 resultat inddeles i 651 PET4-negative, 238 med DS3 og 90 med DS4. Den mediane observationstid for progressionsfri overlevelse var tre år og ni måneder, og for generel overlevelse tre år og 11 måneder. 

Patienterne blev randomiseret til enten PET-guidet behandling, hvor stråling blev udeladt hos PET-negative patienter (DS <3) eller fire gange kemoterapi efterfulgt af 30Gy involved-field strålebehandling. Standardbehandling til patientgruppen er ifølge den tyske Hodgkin forskningsgruppe (GHSG) et 2+2-regime med to cyklusser eBEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone) efterfulgt af to cyklusser ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine)

Ud over studiets primære mål, som var at vise, at den PET-guidede behandling var lige så god som standardbehandling med afsluttende strålebehandling, var et sekundært mål at undersøge om en positiv PET-scanning efter kemobehandling er en risikomarkør for fejlslagen behandling med standard combined modality behandling, og forskerne fandt praktisk anvendelige resultater i for begge mål.  

Den generelle overlevelse i de to arme er henholdsvis 98,8 procent og 98,4 procent, og dermed er der for det store flertal af patienter ingen forskel på overlevelsen, strålebehandling eller ej.  

Den eneste analyse, der viser forskel i progressionsfri overlevelse er den hvor cut off for en positiv PET-scanning er DS4. Her er den 5-års progressionsfri overlevelse 81,6 procent for patienter med DS4 mod 98 procent hos patienter med DS1-3. 

“Langt de fleste patienter i de tidlige stadier af højrisiko Hodgkin lymfekræft kan behandles med fire korte sekvenser med højeffektiv kemoterapi. Vi ser kun en prognostisk faktor ved DS4, og fremover kan man med fordel identificere de patienter, der har brug for strålebehandling tidligt i udredningen og undlade strålebehandling hos resten,” siger professor ved Peter Borchmann i sin præsentation af resultaterne ved den virtuelle EHA-kongres 2020.

Udskriv