Børnelymfom kædes sammen med BRCA2-mutation

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Lymfoma.

Pædiatrisk non-Hodgkin-lymfom (NHL) bør føjes til listen over kræftformer, der er forbundet med BRCA2-mutationer. Og det bør overvejes, om mennesker, der har haft NHL i barndommen, skal have genetisk rådgivning. Sådan lyder konklusionen fra et nyligt publiceret studie.

I studiet, som er publiceret i JAMA Oncology, udførte forskerne helgenom-sekventering på prøver fra 815 mennesker, der havde haft Hodgkin lymfom som børn, og 748 personer, der havde haft non-Hodgkin lymfom som børn, og sammenlignede dataene med personer, der ikke havde haft kræft.

Forskerne identificerede mutationer hos fem personer, der havde haft Hodgkin-lymfom som børn, og otte non-Hodgkin lymfom-overlevere. Blandt 1.380 overlevere af lymfom i barndommen havde dem, der retrospektivt blev fundet at være bærere af BRCA2-mutationer, en fem gange så stor risiko for non-Hodgkin-lymfom end kontrollerne uden kræft.

En sammenligning af kræftrisikoen blandt lymfomoverleverne og kontrollerne fandt, at non-Hodgkin lymfomoverlevere og BRCA2-bærere havde et odds-forhold for kræft på 5,0 sammenlignet med kontroller, der ikke var BRCA2-bærere. Blandt de overlevende fra Hodgkin-lymfom var odds-forholdet for bærere versus kontroller 2,1, men var ikke statistisk signifikant.

Tilgængelig familiehistorik for syv af de otte non-Hodgkin lymfom BRCA2-mutationsbærere viste, at der var historie for BRCA2-bundne kræftformer, herunder bryst-, prostata-, bugspytkirtel- og modermærkekræft.

"Overlevende, hvis testresultater er positive for mutation, bør tilbydes overvågning af BRCA2-associerede kræftformer, såsom bryst- og æggestokkræft, og rådgives om kræftrisikoreducerende strategier. I øjeblikket er det stadig uklart, om overvågning af non-Hodgkin lymfom er forbundet med tidlig påvisning af lymfomer eller med andre medicinske fordele," konkluderer forskerne.