Darzalex skuffer mod non-Hodgkin lymfom

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

Darzalex (daratumumab) er en sikker, men ineffektiv behandling af patienter med recidiveret eller refraktær non-Hodgkin lymfom (NHL) med et CD38-udtryk på mindst 50 procent. Det konkluderer et fase II-forsøg.

Undersøgelsen, som er publiceret i Clinical Lymphoma, Myeloma & Leuchemia, mødte allerede tidligt i forløbet modvind, da den indledende screening af 112 patienter med tilgængelige tumorprøver viste, at kun omkring halvdelen (56 procent) havde et CD38-udtryk på mindst 50 procent. Grunden til, at der var sat en grænse på mindst 50 procent CD38-udtryk var, at prækliniske modeller tyder på, at Darzalex-induceret cytotoksicitet afhænger af et højt CD38-udtryk.

Af de 36 patienter, der var berettigede til studieregistrering, havde 15 diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), 16 follikulært lymfom (FL) og fem mantelcellelymfom (MCL). Median CD38-udtryk var 70 procent.

Patienterne fik 16 mg/kg intravenøst Darzalex en gang om ugen i to cykler, derefter hver anden uge i fire cykler og endelig på månedsbasis. Det primære endepunkt var samlet responsrate, mens sikkerhed og farmakokinetik også blev evalueret.

Objetiv respons (ORR) forekom hos to patienter (12,5 procent) med FL og en patient (6,7 procent) med DLBCL. Ingen patienter med MCL responderede, før undersøgelsen blev afsluttet. Men 10 ud af 16 patienter med FL opretholdt stabil sygdom. Alle de 16 patienter var progredieret eller havde haft tilbagefald på deres tidligere behandlingsregime, og derfor mener forskerne bag undersøgelsen, at der kan være nogle kliniske fordele ved Darzalex i denne undergruppe af NHL.

Farmakokinetik og sikkerhedsdata lignede dem, der er set i myelomatoseundersøgelser af Darzalex. Der blev ikke fundet nye sikkerhedssignaler eller forekomster af immunogenicitet. Den mest almindelige grad 3 eller højere behandlingsrelaterede bivirkning var trombocytopeni, som forekom hos 11,1 procent af patienterne. Infusionsrelaterede reaktioner forekom hos 72,2 procent af patienterne, men ingen var grad 4, og kun tre reaktioner var grad 3.

På trods af de beskedne resultater mener forskerne bag undersøgelsen, at Darzalex stadig kan komme til at spille en rolle i NHL-behandling, dog ikke alene.

Udskriv