Medicinrådet afviser CAR T-cellebehandling til DLBCL

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Kymriah (tisagenlecleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) efter flere systemiske behandlinger.

Baggrunden for beslutningen er, at Medicinrådet ikke vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Kymriah giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med bedste tilgængelige behandling for voksne patienter med relaps eller refraktær diffust DLBCL efter flere systemiske behandlinger. Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav, og Medicinrådet mener, at der er behov for et mere solidt evidensgrundlag.

På forrige møde i Medicinrådet besluttede rådet at godkende Kymriah til behandling af børn og unge med B-celle akut lymfatisk leukæmi, der ikke responderer på den intensive førstelinjebehandling. Behandlingen har potentiale til at kurere på mod to tredjedele af patienterne, hvilket var grunden til, at Medicinrådet vurderede den kliniske merværdi her som værende stor.

Rådet pointerede dog, at der skal ske en systematisk indsamling af relevante effekt- og bivirkningsdata for de patienter, der behandles med Kymriah, og efter to år vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen skal fortsætte med at gælde.

 

Udskriv