Adcetris-behandling forlænger overlevelsen for patienter med T-cellelymfom

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

ASH 2018: Et af de vigtigste enkeltresultater for lymfomområdet på årets ASH-møde kom fra det store, internationale fase III-studie ECHELON-2, som viser, at CHP (cyclophosphamide, doxorubicin og prednisolon) plus Adcetris (brentuximab vedotin) forlænger overlevelsen for patienter med avanceret CD30-positiv T-cellelymfom.

Den forlængede overlevelse i ECHELON-2 (abstrakt 997) skal ses i forhold til standardbehandlingen CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin og prednisolon). 

”Behandlingen har endnu ikke været igennem godkendelsesproceduren, men den repræsenterer et solidt skridt fremad, som vil betyde, at en stor gruppe af patienter med T-cellelymfom vil få betydeligt bedre mulighed for at blive helbredt for deres sygdom. Vi må håbe, at behandlingen bliver tilgængelig for patienterne,” siger overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet, Martin Hutchings.

I studiet blev 452 patienter med perifert avanceret CD30-positiv T-cellelymfom (PTCL) fra 132 centre i 17 forskellige lande randomiseret til enten at få CHOP eller CHP plus Adcetris. 

Resultaterne viste en tydelig gavn af Adcetris på både progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS). Med en median opfølgning på 36,2 måneder var den mediane PFS 48,2 måneder hos de patienter, der fik CHP plus Adcetris, og 20,8 måneder hos de patienter, der fik CHOP. Tre-års-PFS var hhv. 57,1 procent og 44,4 procent.

OS hos patienterne, der fik CHP plus Adcetris, var statistisk signifikant forbedret i forhold til patienterne, der fik CHOP, med 34 procents reduktion i risikoen for død. Efter en median opfølgning på 42,1 måneder var den mediane OS ikke nået for nogen af grupperne. Den estimerede tre-års OS was 76,8 procent for CHP plus Adcetris og 69,1 procent for CHOP.

Det beslægtede studie ECHELON-1, som blev præsenteret for et år siden, undersøgte standardbehandlingen ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastin og dacarbazin) over for AVD (doxorubicin, vinblastin og dacarbazin) plus Adcetris i patienter med avanceret Hodgkin lymfom. Her viste Adcetris-behandlingen sig også at gavne patienterne, men ikke i lige så høj grad, som ECHELON-2 viser, der er for patienter med T-cellelymfom.

”For Hodgkin lymfom var der fem-syv procent bedre effekt. Ved T-cellelymfom snakker vi 15-20 procent. Det er virkelig noget, der batter. Det hænger også sammen med, at udgangspunktet er dårligere ved T-celleymfom. Det giver bedre rum til forbedringer. Men jeg er alligevel overrasket over, at det gavner patienterne så meget,” siger Martin Hutchings.

 

Tags: ASH 2017

Udskriv