Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første RADS-vejledning på vej for CLL

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins fagudvalg for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er blevet sendt tilbage til arbejdsbordet for at foretage de sidste præciseringer, inden den første behandlingsvejledning for CLL bliver sendt ud.

”Fagudvalget har lavet et kæmpe stykke virkelig flot arbejde med at fremsøge evidens, men vi har behov for at få præciseret nogle ting vedrørende behandlingsrækkefølge og hvilke stoffer, der indgår. Så vi har sendt fagudvalget tilbage med et ønske om at få præciseret nogle ting,” fortæller formanden for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins (RADS) Jørgen Schøler Kristensen.

Det bliver den første RADS vejledning på området, og Jørgen Schøler Kristensen forventer, at den vil medvirke til, at behandlingen på tværs af afdelinger i Danmark, vil blive endnu mere ensartet, end den er nu. Han forventer også, at vejledningen vil bidrage til, at man i større omfang kan følge op på, om behandlingsindsatsen for CLL lever op til det, der aftales i retningslinjerne. Endelig fremhæver han, at vejledningen vil give patienterne et kvalificeret sted at hente information.

”Vi synes, det er godt, at vi har et sted, hvor patienter og andre kan gå hen og læse, hvad der er vores holdning i Danmark til det her behandlingsområde. Der er mange patienter med CLL, der lever i mange år med sygdommen. Derfor er det rart at have et sted, hvor man kan se, hvad der er den seneste nationale anbefaling,” siger Jørgen Schøler Kristensen.

Svarene på RADS’ spørgsmål til fagudvalget for CLL vil blive behandlet på et dobbeltmøde i RADS 30. november og 1. december.

”Vi overgår snart til Medicinrådet (1. januar, red.), og det gør, at vi har haft et stort ønske om at få alle de behandlingsvejledninger, vi kunne, afsluttet i den nuværende RADS-konstruktion, for vi kan ikke begynde at inddrage økonomi i noget, vi næsten er færdige med. Vi har valgt at tage to hele arbejdsdage i brug for at nå så meget så muligt, og der er CLL på dagsordenen igen. Vi håber, at vi kan få afsluttet processen der.”

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift