KRIS godkender brentuximab vedotin til Hodgkin lymfom

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

Brentuximab vedotin (Adcetris) bliver fremover standardbehandling til patienter med Hogdkin lymfom.

Det har Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, besluttet på rådets seneste møde 25. oktober.

KRIS’ anbefaling gælder brentuximab vedotin til konsoliderende behandling af højrisikopatienter med Hodgkin lymfom efter, at de har fået foretaget autolog knoglemarvstransplantation.

”Det ser ud som om, at brentuximab vedotin kan gøre, at nogle patienter ikke får tilbagefald af deres sygdom. Derfor er vi ikke i tvivl om, at vi vil anbefale, at behandlingen tages i brug nationalt,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Brentuximab vedotin er et antistof-lægemiddelkonjugat bestående af rekombinant monoklonalt CD30- antistof bundet til monomethylauritsatin E.

Udover Hodgkin lymfom er brentuximab vedotin godkendt til behandling af systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL), som er en undertype af Non-Hodgkin lymfom. Brentuximab vedotin kan anvendes, når kræftcellerne er CD30-positive, det vil sige, når cellerne har proteinet CD30 på overfladen. Stoffet bruges ved tilbagefald af sygdommen, eller hvis der ikke har været effekt af anden behandling.

 

I sommer publicerede Blood resultater fra et studie, hvor 102 patienter med CD30-positiv Hodgkin lymfom fik en dosis (1,8 mg / kg) brentuximab vedotin gennem ambulant intravenøs infusion hver tredje uge i op til 16 cyklusser. Forud for forsøgets start havde patienterne ikke opnået remission efter gennemsnitligt 3,5 behandlinger, herunder stamcelletransplantation. Efter fem år havde 34 af de 102 patienter opnået komplet respons. Ud af de 34 patienter havde 13 (38 procent) været i remission i fem år.

Udskriv