Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Table\User::$params in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/libraries/src/User/User.php on line 896

Warning: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Kombinationsbehandling til hårcelleleukæmi er effektiv men giftig

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

En kombination af cladribin og cytarabin kan forbedre sygdomsaktiviteten hos patienter med hårcelleleukæmi. Bivirkningerne ved behandlingen er dog betydelige og alvorlige.

Kombinationen af cladribin og cytarabin er en effektiv behandling af refraktær hårcelleleukæmi (HCL), men er forbundet med høj toksicitet. Det konkluderer et internationalt fase 2-studie, hvis resultater er publiceret i American Society of Hematology’s tidsskrift Blood.

I studiet kombinerede forskerne cladribin og cytarabin til behandling af i alt 27 patienter med refraktær HCL. Patienterne modtog mindst to fem-dages-behandlinger med cytarabin (1 g per dag) plus cladribine (9 mg per dag) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling.

Efter to behandlingsforløb var responsraten 92 procent. To patienter blev vurderet som havende inaktiv sygdom, 23 som havende forbedret aktiv sygdom og to som havende stabil, aktiv sygdom. De mediane sygdomsaktivitets-scoringer faldt fra 12 i starten af behandlingen til tre efter to behandlingsforløb. Efter fem år var 85 procent af patienterne i live.

De deltagende patienter i studiet fik dog betydelige bivirkninger af behandlingen. Alle 27 oplevede alvorlig toksicitet, og fire døde. To døde på grund af toksicitet og to på grund af manglende terapeutisk effekt.

Alle patienter oplevede dyb pancytopeni kompliceret af feber. Fem patienter oplevede svær diarré, mens dokumenteret septikæmi blev observeret hos tre patienter. Tre patienter blev anset for at have invasiv pulmonal aspergillose, og myalgi blev observeret i en patient. Fem patienter blev indlagt på intensiv afdeling i løbet af de første to behandlingsforløb, med en median varighed på 65 indlæggelsesdage.

Hårcelleleukæmi er en sjælden variant af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og en langsomt voksende kræft i blod og knoglemarv. Sygdommen rammer flere mænd end kvinder, og det forekommer hyppigst hos midaldrende eller ældre voksne. Hårcelleleukæmi betragtes som en kronisk sygdom, men behandling kan føre til remission i mange år.

Udskriv