Brentuximab vedotin efterfulgt af ISRT er effektivt i Hodgkin lymfom

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Lymfoma.

Brentuximab vedotin (BV) og adriamycin, vinblastin og dacarbazin (AVD) efterfulgt af ISRT (involved site radiotherapy) er en effektiv behandling af Hodgkin lymfom i stadie II.

Det konkluderer et multicenter-pilotstudie, som er publiceret i Blood.

I studiet blev 29 patienter med nydiagnosticeret Hodgkin lymfom i stadie II, med en gennemsnitsalder på 31 år, behandlet med fire cyklusser af BV og AVD-kemoterapi. Efter at have fået de fire cyklusser af BV + AVD fik 25 patienter ISRT i en dosis på 30,6 Gy i 17 daglige fraktioner.

Med en gennemsnitlig opfølgning på 18,8 måneder, var den et-årige progressionsfri overlevelse 93,3 procent. Samlet set var behandlingen veltolereret uden tegn på signifikant pulmonal toksicitet.

Brentuximab vedotin, som markedsføres under navnet Adcetris, er et antistof-lægemiddelkonjugat bestående af rekombinant monoklonalt CD30- antistof bundet til monomethylauritsatin E.

Udover Hodgkin lymfom er brentuximab vedotin godkendt til behandling af systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL), som er en undertype af Non-Hodgkin lymfom. Brentuximab vedotin kan anvendes, når kræftcellerne er CD30-positive, det vil sige, når cellerne har proteinet CD30 på overfladen. Stoffet bruges ved tilbagefald af sygdommen, eller hvis der ikke har været effekt af anden behandling.

 

Brentuximab vedotin har fået en såkaldt betinget godkendelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, fordi yderligere dokumentation, især om lægemidlets langsigtede virkninger, såsom varighed af respons og overlevelse, er nødvendig for at bekræfte de positive fordele og risici.