Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Vil afdække hvilke lymfom-overlevere, der risikerer kardiologisk sygdom

Danske forskere har i samarbejde med amerikanske forskere sat sig for at finde ud af, hvilke lymfom-overlevere der er i risiko for kardiologisk sydom. Og værktøjet er de gode, danske databaser.

Behandlingen af non-Hodgkin’s Lymfom er gennem de seneste 15 år blevet stærkt forbedret, og langt flere patienter overlever. Men ikke uden omkostninger, for behandling med kemoterapi kan resultere i hjertekar-sygdom senere i livet.

Men hvem er i den største risiko, og er det muligt at forebygge og tidligt opspore, hvilke patienter, der er i risiko for at udvikle hjertekar-sygdom som følge af behandlingen?

Forskere fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med amerikanske kolleger, er i gang med et fem-årigt forskningsprojekt med det formål at identificere disse patienter.

”Vi vil prøve at finde ud af, om vi kan prædikere, hvilke patienter, der har øget risiko for senere hjertekar-sygdom, ” siger klinisk professor på Rigshospitalet, Christoffer Johansen, der oplyser, at forskerne også vil se på forekomsten af depression og andre sygdomme i patientgruppen.

Forskerne har de første data klar, og inden for de næste tre år agter de at publicere mellem 10 og 15 artikler.

Studiet foregår i samarbejde med forskere fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York og er kommet i stand takket være de enestående danske databaser: ”Vi har overbevist amerikanerne om, at vore databaser er bedre end deres. Og det var ikke helt let,” siger Christoffer Johnsen.

Han fremhæver Dansk Lymfom Database, der omfatter samtlige lymfompatienter i Danmark og er opdateret og karakteriseret ved høj komplethed. Den eksisterer takket være en enestående indsats af ildsjælen bag, overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet, Peter de Nully Brown, fortæller Christoffer Johansen.

Professor Christoffer Johansen, der startede projektet op, har selv arbejdet på Sloan Kettering i 2012. Han er ud over sin professorstilling på Rigshospitalet tilknyttet Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, der også er involveret i projektet. 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift