DA-EPOCH-R giver færre transfusioner og indlæggelsesdage ved Burkitt lymfom

EHA: Patienter med højrisiko Burkitt lymfom (BL), som behandles med kemoterapi-regimet DA-EPOCH-R, har sammenlignelig overlevelse, men færre infektiøse komplikationer, transfusioner og indlæggelsesdage end patienter, som behandles med kemo-regimet R-CODOX-M/R-IVAC.

Det viser de første resultater fra et randomiseret multicenterforsøg, som var udvalgt til EHA-kongressens Late Breaking Session søndag den 12. juni.

I studiet (https://library.ehaweb.org/eha/2022/eha2022-congress/366213/med.chamuleau.r-codox-m.r-ivac.versus.dose-adjusted28da29-epoch-r.in.patients.html?f=menu%3D6%2Abrowseby%3D8%2Asortby%3D2%2Amedia%3D3%2Ace_id%3D2233%2Amarker%3D1750%2Afeatured%3D17676) blev 84 patienter med nydiagnosticeret højrisiko BL randomiseret til enten at modtage to cyklusser af R-CODOX-M/R-IVAC (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristine, methotraxat) eller seks cyklusser af DA-EPOCH-R (dosisjusteret etoposid, prednisonol, vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin, rituximab). Alle patienter fik intratekal CNS-profylakse. Den gennemsnitlige opfølgning var 19,1 måneder.

Resultaterne viste, at halvt så mange af de patienter, som modtog DA-EPOCH-R (arm B), afbrød behandlingen i forhold til dem, der fik R-CODOX-M/R-IVAC (arm A). I arm A afbrød 21 procent (ni ud af 43) behandlingen, fire på grund af overdreven toksicitet, tre på grund af sygdomsprogression, en på grund af afslag, og to på grund af dødsfald (en som følge af BL, en som følge af sepsis). I arm B afbrød 10 procent (fire ud af 41) behandlingen. Her rapporterede ingen af patienterne, at årsagen til afbrydelsen var overdreven toksicitet. Tre af tilfældene handlede om progression, mens en patient døde som følge af COVID-19.

Infektiøse komplikationer

I arm A oplevede 79 procent af patienterne bivirkninger af grad 3-5 (én grad 5: sepsis), og 30 alvorlige bivirkinger (SAE'er) blev rapporteret hos 21 patienter. I arm B oplevede 73 procent af patienterne bivirkninger af grad 3-5 (én grad 5: COVID-19), og 28 SAE'er blev rapporteret hos i alt 20 patienter. De mest almindelige SAE’er var infektiøse komplikationer (infektioner og febril neutropeni), som gjaldt 73 procent SAE'erne i arm A og 46 procent af SAE'erne i arm B.

I arm A modtog patienterne i gennemsnit to blodpladetransfusioner og fem transfusioner af røde blodlegemer. I arm B modtog gennemsnitligt ingen patienter blodpladetransfusioner og én transfusion af røde blodlegemer. I arm A blev patienterne indlagt gennemsnitligt 46 nætter mod 25 nætter i arm B.

Cirka to tredjedele af patienterne i begge grupper (65 procent i arm A, 66 procent i arm B)  opnåede komplet metabolisk remission (CMR). Den foreløbige overlevelsesanalyse viste desuden sammenlignelige estimerede to-årsrater for samlet overlevelse (OS) på henholdsvis 75 procent i arm A og 76 procent i arm B.

For at bekræfte studiets hypotese var der brug for yderligere 260 patienter, men på grund af manglende finansiering og vanskeligheder med at samle en samarbejdsgruppe, blev studiet lukket før tid.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)