Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

DA-EPOCH-R giver færre transfusioner og indlæggelsesdage ved Burkitt lymfom

EHA: Patienter med højrisiko Burkitt lymfom (BL), som behandles med kemoterapi-regimet DA-EPOCH-R, har sammenlignelig overlevelse, men færre infektiøse komplikationer, transfusioner og indlæggelsesdage end patienter, som behandles med kemo-regimet R-CODOX-M/R-IVAC.

Det viser de første resultater fra et randomiseret multicenterforsøg, som var udvalgt til EHA-kongressens Late Breaking Session søndag den 12. juni.

I studiet (https://library.ehaweb.org/eha/2022/eha2022-congress/366213/med.chamuleau.r-codox-m.r-ivac.versus.dose-adjusted28da29-epoch-r.in.patients.html?f=menu%3D6%2Abrowseby%3D8%2Asortby%3D2%2Amedia%3D3%2Ace_id%3D2233%2Amarker%3D1750%2Afeatured%3D17676) blev 84 patienter med nydiagnosticeret højrisiko BL randomiseret til enten at modtage to cyklusser af R-CODOX-M/R-IVAC (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristine, methotraxat) eller seks cyklusser af DA-EPOCH-R (dosisjusteret etoposid, prednisonol, vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin, rituximab). Alle patienter fik intratekal CNS-profylakse. Den gennemsnitlige opfølgning var 19,1 måneder.

Resultaterne viste, at halvt så mange af de patienter, som modtog DA-EPOCH-R (arm B), afbrød behandlingen i forhold til dem, der fik R-CODOX-M/R-IVAC (arm A). I arm A afbrød 21 procent (ni ud af 43) behandlingen, fire på grund af overdreven toksicitet, tre på grund af sygdomsprogression, en på grund af afslag, og to på grund af dødsfald (en som følge af BL, en som følge af sepsis). I arm B afbrød 10 procent (fire ud af 41) behandlingen. Her rapporterede ingen af patienterne, at årsagen til afbrydelsen var overdreven toksicitet. Tre af tilfældene handlede om progression, mens en patient døde som følge af COVID-19.

Infektiøse komplikationer

I arm A oplevede 79 procent af patienterne bivirkninger af grad 3-5 (én grad 5: sepsis), og 30 alvorlige bivirkinger (SAE'er) blev rapporteret hos 21 patienter. I arm B oplevede 73 procent af patienterne bivirkninger af grad 3-5 (én grad 5: COVID-19), og 28 SAE'er blev rapporteret hos i alt 20 patienter. De mest almindelige SAE’er var infektiøse komplikationer (infektioner og febril neutropeni), som gjaldt 73 procent SAE'erne i arm A og 46 procent af SAE'erne i arm B.

I arm A modtog patienterne i gennemsnit to blodpladetransfusioner og fem transfusioner af røde blodlegemer. I arm B modtog gennemsnitligt ingen patienter blodpladetransfusioner og én transfusion af røde blodlegemer. I arm A blev patienterne indlagt gennemsnitligt 46 nætter mod 25 nætter i arm B.

Cirka to tredjedele af patienterne i begge grupper (65 procent i arm A, 66 procent i arm B)  opnåede komplet metabolisk remission (CMR). Den foreløbige overlevelsesanalyse viste desuden sammenlignelige estimerede to-årsrater for samlet overlevelse (OS) på henholdsvis 75 procent i arm A og 76 procent i arm B.

For at bekræfte studiets hypotese var der brug for yderligere 260 patienter, men på grund af manglende finansiering og vanskeligheder med at samle en samarbejdsgruppe, blev studiet lukket før tid.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether