Lovende overlevelsesresultater: Brukinsa overgår Imbruvica

Skrevet af Mads Moltsen d. i kategorien Leukæmi

EHA: Brukinsa (zanubrutinib) forlænger den progressionsfri og samlede overlevelse sammenlignet med Imbruvica (ibrutinib) hos patienter med recidiverende eller refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL).

Det viser de indledende resultater af fase-III-studiet ALPINE, som sammenligner de to BTK-hæmmere head-to-head.

”Resultaterne er lovende og kan indikere, at zanubrutunib er en bedre behandling end ibrutinib. Det er dog for tidligt at konkludere noget endnu,” mener overlæge Carsten Utoft Niemann fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme. Han er ikke selv involveret i studiet, men har læst late-breaking abstractet, som præsenteres (abstract #LB1900) på årets EHA-kongres.

Resultaterne stammer fra en indledende analyse foretaget 12 måneder efter de første 415 ud af 652 patienter blev inkluderet i forsøget. På dette tidspunkt var den progressionsfri overlevelsesrate 94,9 procent i zanubrutinib-armen og 84,9 procent i ibrutinib-armen. Den samlede overlevelsesrate var også højere i zanubrutinib-armen (97 procent mod 92,7 procent).

Studiets primære endepunkt var samlet responsrate. Den var betydeligt højere med zanubrutinib (78,3 procent) end med ibrutinib (62,5 procent), men det resultat er mindre interessant, mener Carsten Utoft Niemann.

”Vi ved, at der kan gå lang tid, før man har et ordentlig primært respons med BTK-hæmmere, men det gør ikke så meget, for det går patienterne fint alligevel. Det er bare et vilkår med disse molekyler. Derfor undrer det mig, at man har valgt samlet responsrate som primært endepunkt.”

Lovende bivirkningsprofil

Overlægen finder derimod bivirkningsprofilen betydeligt mere iøjnefaldende.

”Det er især interessant, at der er færre patienter i zanubrutinib-gruppen, som får atrieflimren, og dermed er der måske færre kardielle bivirkninger sammenlignet med ibrutinib. Hvis resultaterne holder, kan det få stor betydning for især patienter med CLL, som typisk er ældre. For den gruppe er det bekymrende med de kardielle bivirkninger ved ibrutinib,” siger overlægen.

Resultaterne viser, at forekomsten af atrieflimren var betydeligt lavere med zanubrutinib (2,5 procent) sammenlignet med ibrutinib (10,1 procent). Der var også færre forekomster af alvorlige blødninger med zanubrutinib (2,9 procent mod 3,9 procent) og bivirkninger, der førte til behandlingsstop (7,8 procent mod 13 procent) eller dødsfald (3,9 procent mod 5,8 procent).

Forekomsten af neutropeni var højere med zanubrutinib (28,4 procent mod 21,7 procent), mens forekomsten af infektioner var lavere (12,7 procent mod 17,9 procent).

Brug for flere behandlingsmuligheder

”Jeg vil tro, at resultaterne på sigt kan bruges til at godkende zanubrutinib til denne patientgruppe i USA og Europa og dermed give patienterne en ny behandlingsmulighed. Det bliver spændende at se, om der er en tydelig forskel i overlevelsen på længere sigt, og om de færre bivirkninger resulterer i en bedre livskvalitet,” siger Carsten Utoft Niemann, der glæder sig over, at der kommer nye BTK-hæmmere på markedet.

”Dels kan vi potentielt få en lige så god eller bedre behandling med færre bivirkninger, og dels kan det forhåbentlig føre til mere konkurrence på prisen,” siger han.

Overlægen understreger dog også, at det er nødvendigt at satse på præcisionsmedicin:

”Resultaterne viser, at langt de fleste patienter har et godt outcome med både ibrutinib og zanubrutinib. Det er kun de relativt få patienter, som ligger mellem de to progressionsfri overlevelseslinjer, som har en reel gevinst med det nye lægemiddel. Det er en andel på cirka ti procent, og derfor er vi nødt til at gå på jagt efter de patienter, som har gavn den specifikke behandling,” siger han.

ALPINE-studiet inkluderede 652 patienter med recidiverende eller refraktær CLL/SLL. Patienterne blev randomiseret 1:1 til enten zanubrutinib (160 mg to gange dagligt) eller ibrutinib (420 mg en gang dagligt) indtil sygdomsprogression.

Zanubrutinib blev i 2019 godkendt af FDA som andenlinjebehandling til voksne patienter med Mantle Celle Lymfom.

Udskriv