Vyxeos bedre end fludarabinbehandling til at reducere MRD

Skrevet af Redaktionen den . Skrevet i Leukæmi.

EHA: Patienter med sekundær akut myeloid leukæmi (AML) har en markant større chance for at blive helbredt med Vyxeos (CPX-351) uden tilbageværende kræftrester end patienter behandlet med et fludarabinholdigt regime.

Det viser resultaterne af en undersøgelse lavet af universitetet i Genova i Italien, hvor forskerne har sammenlignet de to behandlingers påvirkning af Minimal Residual Disease (MRD) hos ældre patienter med enten tidligere myelodisplastisk syndrom (s-AML) eller behandliingsrelateret AML (t-AML).

Resultaterne præsenteres (abstrakt #EP459) på årets virtuelle europæiske hæmatologi-kongres, EHA, og viser, at 80 procent behandlet med Vyxeos opnåede komplet remission, mens kun 54,4 procent af patienter behandlet med fludarabin- højdosis cytarabin-idarubicin (FLAI) opnåede komplet remission.

Da man undersøgte disse patienter for MRD-negativitet havde 16 (57 procent) af de 28 patienter i Vyxeos-gruppen ingen kræftrester, mens det samme kun var gældende for 25 (45 procent) af de 55 patienter i FLAI-gruppen.

Resultaterne viste desuden, at MRD har en signifikant prognostisk værdi med hensyn til samlet overlevelse i alle behandlingsgrupper.

Alt i alt konkluderer forskerne, at MRD-vurderingen har en stærk prognostisk værdi og kan hjælpe med at identificere patienter med suboptimal respons på behandlingen. Den højere forekomst af MRD-negativitet observeret med CPX-351 kan være relateret til en mere effektiv anti-leukæmisk aktivitet af lægemidlet i denne særlige indstilling.

ASH 2017