Sprycel plus Blincyto viser lovende takter mod Ph+ ALL

Skrevet af Mads Moltsen den . Skrevet i Leukæmi.

EHA: Sprycel (dasatinib) plus Blincyto (blinatumomab) giver god respons mod nydiagnosticeret Philadelphia-positiv akut lymfatisk leukæmi (Ph+ ALL).

Det viser nye resultater fra fase-II-studiet GIMEMA LAL2116 D-ALBA, som præsenteres (abstract #S112) på EHA-kongressen.

Ved en median opfølgning på 24 måneder var den samlede overlevelsesrate 87,8 procent og den progressionsfri overlevelsesrate 79,8 procent. Sidstnævnte var længere hos patienter, som opnåede molekylært respons ved induktionsbehandling end ved dem, som ikke opnåede respons (100 procent mod 75,9 procent).

De nye resultater bekræfter også tidligere resultater fra samme studie, som viste, at den progressionsfri overlevelsesrate var kortere hos patienter med IKZF1-deletion plus andre mutationer (IKZF1-plus) end hos patienter uden IKZF1-deletion eller med IKZF1-deletion alene (84,5 procent mod 54,5 procent).

De første resultater af GIMEMA LAL2116 D-ALBA, med en median opfølgning på 18 måneder, blev udgivet i New England Journal of Medicine i efteråret 2020. De viste blandt andet, at 29 procent af patienterne i forsøget opnåede molekylært respons efter endt induktionsbehandling med dasatinib. Andelen steg til 60 procent efter to serier blinatumomab.

Ved en median opfølgning på 18 måneder var den samlede overlevelsesrate 95 procent og den progressionsfri overlevelsesrate 88 procent.

GIMEMA LAL2116 D-ALBA-studiet inkluderede 63 patienter med nydiagnosticeret Ph+ ALL. Formålet med forsøget var at afprøve en kemofri førstelinjebehandling. Patienterne modtog først induktionsbehandling med glukokortikoider (30 dage) og dasatinib (140 mg om dagen i 85 dage). 58 patienter gennemførte induktionsbehandlingen og modtog derefter mindst to og maksimalt fem serier blinatumomab samt CNS-profylakse. Det primære endepunkt var molekylært respons.

29 patienter fortsatte behandling med TKI. Heraf 21 med dasatinib. Tre skiftede til imatinib grundet intolerance (efter fem serier blinatumomab) og fem skiftede til ponatinib for at opnå bedre respons. 66 procent modtog alle fem serier blinatumomab.

ASH 2017