Covid-19 smittede CML-patienter har markant højere dødelighed

Skrevet af Redaktionen den . Skrevet i Leukæmi.

EHA: Tolv ud af 217 patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), der blev smittet med covid-19 i 2020, døde på grund af infektionen.

Dødeligheden svarer dermed til 5,5 procent viser en italiensk undersøgelse, der bliver præsenteret (abstrakt #S154) på den virtuelle europæiske hæmatologi-kongres, EHA.

Sammenlignet med den generelle dødelighed med covid-19 på godt tre procent blandt smittede i Italien er det en overdødelighed på godt 80 procent for CML-patienter.

I alt indsamlede forskerne retrospektive oplysninger om 8.665 CML-patienter, der blev fulgt på 46 centre over hele landet, hvoraf 217 (2,5 procent) var covid-19-positive symptomatiske patienter.

De fleste patienter (57 procent) blev diagnosticeret med covid-19-infektion mellem september 2020 og januar 2021; 30 procent blev diagnosticeret i fase I (marts-april 2020) og kun 13 procent mellem maj og august. De fleste af de positive patienter var mellem 50 og 65 år (35 procent), mens 26 procent havde mindre end 50 år, 18,8 procent var mellem 65 og 75 år, og 11 procent havde mere end 75 år. 73 procent var mænd.

Mediantiden fra CML-diagnose til covid-19-infektion var seks år (tre måneder-18 år). 56 procent af patienterne præsenterede samtidig comorbiditeter på tidspunktet for infektionen. Da covid-19 blev diagnosticeret, fik 27 procent af patienterne imatinib, 26 procent nilotinib, 18 procent dasatinib, otte procent ponatinib, otte procent bosutinib, to procent asciminib, mens 11 procent ikke fik behandling.

Krævede hospitalsindlæggelse

På tidspunktet for infektionen var 74 procent af patienterne i molekylær remission, seks procent i fuldstændig cytogenetisk remission, tre procent i delvis cytogenetisk remission, seks procent i fuldstændig hæmatologisk respons og 11 procent i behandlingsfri remission.

Ved diagnosen præsenterede 28 procent af patienterne feber og åndedrætssymptomer, 13 procent hoste, 10 procent isoleret feber, 13 procent ageusia, 12 procent anosmi, fire procent havde mere end et symptom, mens 20 procent var fuldstændig asymptomatiske.

21 patienter (9,6 procent) krævede hospitalsindlæggelse uden behov for åndedrætshjælp, 18 (8,2 procent) blev indlagt for åndedrætshjælp, otte (3,6 procent) blev indlagt på en ICU, mens 150 patienter (69 procent) kun blev sat i karantæne. 23 procent af patienterne afbrød TKI-behandlingen under infektionen. Kilden til smitte var kendt hos 49 procent af patienterne, 18 procent på grund af arbejde, tre procent hos sundhedspersonale, mens 30 procent ikke var kendt.
Mens 5,5 procent (12) af de covid-smittede patienter døde på grund af covid-19-infektion svarede det til kun 0,13 procent af hele kohorten.

Fem patienter rapporterede konsekvenser efter infektionen: En patient rapporterede et Guillan-Barrè-syndrom, en patient et makulopapulært udslæt, en patient en lungefibrose, en patient en bakteriel endokarditis og en patient blev diagnosticeret med ændringer i mikrocirkulationen.

Forskerne pointerer at en længere opfølgning er nødvendig for yderligere at definere virkningen af ​​covid-19 infektionen hos CML-patienterne.

ASH 2017