Eryaspase er lovende til ALL-patienter med overfølsomhed over for PEG-asp

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Leukæmi

Line Stensig Lynggaard

ASH: Patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL), som ikke tåler behandling med Pegyleret-asparaginase (PEG-asp), har god effekt af at få asparaginase indkapslet i erytrocytter.

Det nye behandlingsprincip hedder eryaspase, og det lader til at forhindre overfølsomhedsreaktioner hos de fleste patienterne, viser et nordisk-baltisk studie.

Knap 17 procent af patienter med ALL, som får behandling med PEG-asp som førstelinjebehandling, udvikler allergi over for asparaginase og må afbryde behandlingen før tid. Afbrudt behandling er korreleret til en dårligere overlevelse. ALL-patienter, som udvikler allergi overfor PEG-asp, har ingen gavn af behandlingen, da den allergiske reaktion medfører, at kroppen inaktiverer enzymet. Patienterne har således et stort behov for en effektiv andenlinjebehandling. Et nyt nordisk-baltisk studie viser, at præparatet eryaspase efter alt at dømme, kan opfylde dette behov.   

”Eryaspase er et præparat, hvor asparaginase er indkapslet i røde blodlegemer. Når stoffet administreres på den måde, sørger de røde blodlegemers cellemembran for, at immunsystemet ikke reagerer på stoffet, og patienterne kan dermed fortsætte asparaginase behandlingen, som de ellers tidligere har udviklet alvorlige allergiske reaktioner overfor. Vores studie viser, at patienterne tolererer eryaspase rigtig godt,” siger Line Stensig Lynggaard.

Hun er ph.d.-studerende på Børneonkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og førsteforfatter til studiet, som blev præsenteret på en oral session søndag på ASH. Link til abstrakt findes her.

Meget få patienter udvikler allergi

Effekten og sikkerheden af eryaspase er undersøgt i fase II-studiet NOR-GRASPALL 2016. Studiet er udført som et samarbejde i NOPHO (Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology), som behandler patienter fra et til 45 år med ALL efter den samme behandlingsprotokol. Det er et multinationalt studie, der har inkluderet 55 patienter med ikke-højrisiko ALL og overfølsomhed over for PEG-asp fra nordiske og baltiske lande. Heraf var 53 patienter børn. Patienterne modtog én til syv doser eryaspase afhængig af, hvor mange doser PEG-asp, de havde fået i første linje, inden de måtte afbryde behandlingen. Patienterne blev løbende monitoreret med blodprøver. Asparaginase enzymaktiviteten blev anvendt som markør for behandlingseffektiviteten, og samtlige bivirkninger blev opgjort. 

Data viser, at kun to ud af de 55 inkluderede patienter måtte afbryde behandlingen med eryaspase før tid. Fem  patienter udviklede allergiske reaktioner på behandlingen, to patienter fik alvorlig allergi, to patienter fik mild allergi, f.eks. udslæt, mens én patient inaktiverede asparaginase uden  at have kliniske symptomer på allergi. De resterende patienter tolererede behandlingen godt og havde god effekt af den. Få patienter fik andre betydende bivirkninger til behandlingen.

”Data viser, at patienterne generelt tåler behandlingen godt. Vi ser ydermere, at stort set alle patienterne har et enzymaktivitetsniveau, der ligger over det terapeutiske mål efter 14 dage, hvilket demonstrerer, at effekten varer ved over længere tid,” siger Line Stensig Lynggaard.

Eryaspase skal administreres hver 14 dag eller hver tredje uge, hvor nogle andre typer af asparaginase skal administreres langt hyppigere.

En kompliceret behandling

Data er lovende, og vi afventer nu, om lægemidlet bliver godkendt af FDA og indregistreret med indikationen allergi overfor førstelinje asparaginase behandling hos patienter med ALL, eller om der skal yderligere studier til. Lægemidlet er tidligere testet på andre sårbare patientgrupper, f.eks. ældre patienter med ALL med gode resultater.

Line Stensig Lynggaard forventer ikke, at eryaspase kommer til at udfordre PEG-asp i første linje. Hertil er behandlingen for kompliceret. Det aktive stof indkapsles i erytrocytter fra en bloddonor, hvorefter stoffet bliver givet til patienterne som blodtransfusioner.

Udskriv