Medicinrådet godkender vejledning for TKI-behandling af CML

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Leukæmi

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML). Lægemiddelrekommandationen gælder fra 1. april 2020.

Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS.

I rekommandationen (https://medicinraadet.dk/media/12824/behandlingsvejl-inkl-laegemiddelrek-for-tyrosinkinaseinhibitorer-tki-ved-cml-vers-23.pdf) lyder det vedrørende førstelinjebehandling, det er fagudvalgets holdning, at følgende lægemidler alle kan rekommanderes som førstelinjebehandling til en stor majoritet af patienter med debuterende CML, kronisk fase: Tablet Sprycel (dasatinib) (100 mg en gang dagligt), tablet Glivec (imatinib) (400 mg en gang dagligt) og kapsel Tasigna (nilotinib) (300 mg to gange dagligt med 12 timers interval).

Første linje andet valg vælges ved erkendt intolerance til førstevalg.

Anden linje første valg vælges ved erkendt resistens til førstevalg og vil være stærkt individuelt. Generelle regler vil derfor næppe være hensigtsmæssige, mener fagudvalget.

80 procent af patientgruppen udgøres af voksne, behandlingsnaive CML-patienter i kronisk fase uden væsentlige risikofaktorer (arteriosklerotiske risikofaktorer, langt QT-syndrom, hjerteinsufficiens, svær KOL, pleuraexudater, svært behandlelig diabetes). Førstevalget til mindst 80 procent i denne gruppe skal være Imatinib ”Sandoz” (400 mg en gang dagligt), andetvalget skal være Tasigna (2 x 150 mg to gange dagligt med 12 timers interval) og tredjevalget Sprycel (100 mg en gang dagligt).

20 procent af patientgruppen udgøres af voksne, behandlingsnaive CML-patienter i kronisk fase med væsentlige risikofaktorer (arteriosklerotiske risikofaktorer, langt QT-syndrom, hjerteinsufficiens, svær KOL, pleuraexudater, svært behandlelig diabetes). Mindst 90 procent af disse patienter skal have Imatinib ”Sandoz”, mens andetvalget skal være Tasigna og tredjevalget Sprycel.

Tidligere diagnosticerede patienter i effektiv og veltolereret behandling, hvad enten det måtte være første, anden eller højere linje, skal fortsætte med det præparat, de aktuelt får, lyder det i anbefalingen.

Udskriv