Markant bedre overlevelse hos yngre voksne med ALL

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Leukæmi.

Overlevelsen for voksne op til 45 år med akut lymfatisk leukæmi (ALL) er markant bedre, hvis de behandles på samme måde som børn med ALL, viser resultater fra Rigshospitalet.

Siden 2008 har danske ALL-patienter i aldersgruppen 15-45 år fået samme behandling som børnene, og det har medført, at deres overlevelse er steget fra 50 procent til 80 procent. Det har stor betydning for perspektiverne for diagnosen ALL, fortæller Thomas Leth Frandsen.

”Det gør, at man pludselig kan tale om, at ALL også hos voksne er en sygdom, som man kan blive helbredt af. Det er helt vanvittigt at rykke fra en overlevelse på 50 til 80 procent på en relativt kort årrække. Det ændrer fuldstændig på, hvordan man skal se på det at have den sygdom som voksen,” siger han.

Der er stort set ingen steder i verden, der har retningslinjer for, om unge (15-25 år) skal henvises til en børne- eller en voksenafdeling. Det er mere eller mindre tilfældigt og afhænger af den læge, der henviser. Norden er et af de få steder i verden, der systematisk har afprøvet børnebehandling på unge voksne op til 45 år.

”Det er helt unikt, at man kan tilbyde fuldstændig samme set-up med helt samme styring af behandlingen og samme behandlingsstrategi for et barn på halvandet år og en ung voksen på 44 år. Det er der ingen andre steder i verden, man har, men der er en del, der interesserer sig for at gøre det nu. Det er helt unikt, at det kan gøres på præcis samme måde,” siger Thomas Leth Frandsen.

Mere intensiv behandling

Årsagen til, at børnebehandlingen har flyttet overlevelsen for de voksne, er, at den er mere intensiv, fortæller Thomas Leth Frandsen.

”Børnene har fået mere intensiv behandling end de voksne, og typisk lidt tidligere. Det flyttede meget hurtigt overlevelsen for børnene, mens de voksnes overlevelse ikke flyttede sig nævneværdigt. Man var bekymret for, om voksne kunne tåle den intensive behandling. I takt med, at du bliver ældre, får du også andre co-morbiditeter og problemstillinger med dit helbred, f.eks. forhøjet blodtryk, forkalkninger, psykisk sygdom osv. Derfor har man været bekymret for, om voksne kunne tåle det samme som børn. Det viser vores resultater, at det kan de godt,” siger Thomas Frandsen.

Der er altså ikke tale om nye stoffer i behandlingen, men derimod en anderledes sammensætning og intensitet. De største forskelle i behandlingen ligger i strukturen af behandlingen samt styringen og intensiteten. Desuden er det diagnostiske arbejde lidt anderledes og fuldstændig identisk med det, der foregår på børneafdelingerne. Derudover er det en stor forskel, at man baserer behandlingen på respons, det vil sige, at man indretter behandlingen efter, hvor godt eller dårligt kemobehandlingen virker på den enkeltes leukæmi, fortæller Thomas Frandsen.

I dag tilbydes alle unge voksne med ALL op til 45 år i Danmark samme behandling som børn med ALL, og Rigshospitalet anbefaler samme behandling af ALL hos alle unge voksne i Norden, som børnene får. Der er overvejelser omkring at flytte aldersgrænsen yderligere, og der er allerede nu voksne over 45 år, som har fået behandlingen, oplyser Thomas Frandsen.

De nordiske resultater forventes publiceret i starten af 2016.