Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Table\User::$params in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/libraries/src/User/User.php on line 896

Warning: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Hæmofili

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Anbefalingerne for hæmofili A (https://medicinraadet.dk/media/11380/medicinraadets-behandlingsvejledning-vedroerende-laegemidler-til-haemofili-a-vers-10.pdf) er opdelt i profylaktisk (forebyggende) behandling og on-demandbehandling (behandling ved behov). Anbefalinger opdeles endvidere efter, om patienten er tidligere behandlet (previously treated patients, PTP) eller tidligere ubehandlet (previously untreated patients, PUP), da kun få af lægemidlerne er godkendt til PUP.

PTP (tidligere behandlede patienter):

Lonotocog alfa (Afstyla)

Moroctocog alfa (ReFacto)

Octocog alfa (Advate og Kovaltry)

Simoctocog alfa (Nuwiq)

Turoctocog alfa (NovoEight)

EHL-præparater

Damoctocog alfa pegol (Jivi) (kun indikation til voksne og børn på mindst 12 år)

Efmoroctocog alfa (Elocta) (kun indikation til voksne og børn på mindst 12 år)

Rurioctocog alfa pegol (Adynovi) (kun indikation til voksne og børn på mindst 12 år)

Turoctocog alfa pegol (Esperoct) (kun indikation til voksne og børn på mindst 12 år)

O vanskelig veneadgang, hvor det ikke er muligt at gennemføre profylakse med et EHL-præparat.

O gentagne dokumenterede gennembrudsblødninger trods optimeret profylakse med et EHL-præparat.

PUP (tidligere ubehandlede patienter):

Moroctocog alfa (Refacto)

Octocog alfa (Advate)

Simoctocog alfa (Nuwiq)

Turoctocog alfa (NovoEight)

Patienter i on-demandbehandling:

Standard FVIII:

Lonoctocog alfa (Afstyla)

Moroctocog alfa (Refacto)

Octocog alfa (Advate og Kovaltry1)

Simoctocog alfa (Nuwiq)

Turoctocog alfa (NovoEight)

EHLDamoctocog alfa pegol (Jivi)

Efmoroctocog alfa (Elocta)

Rurioctocog alfa pegol (Adynovi)

Patienter med behov for profylakse ved inhibitor:

Behandling af blødning ved inhibitor:

Udskriv