Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Table\User::$params in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/libraries/src/User/User.php on line 896

Warning: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Medicinrådet godkender lægemiddelanbefaling for hæmofili B

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Hæmofili

Medicinrådet har godkendt en lægemiddelrekommandation for hæmofili B, som gælder fra 1. april 2019. De klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres lægemiddelpriser, da fagudvalget vedrørende hæmofili tidligere har vurderet, at de lægemiddelrelaterede omkostninger ikke varierer imellem præparaterne.

I anbefalingen, som blev godkendt 12. december, lyder det, at nye patienter, som ikke tidligere har været behandlet med FIX (PUP), skal tilbydes BeneFix (nonacog alfa), som er det eneste godkendte præparat til denne patientgruppe.

Vedrørende tidligere behandlede patienter (PTP) i profylakse med et standard rFIX, hvor der ikke er lægefaglig indikation for at skifte til et rFIX med forlænget halveringstid, har Medicinrådet vurderet, at profylakse med BeneFix og Rixubis (nonacog gamma) er klinisk ligeværdige valg. Førstevalget skal være BeneFix og andetvalget Rixubis.

Da samtlige patienter allerede er i profylakse med BeneFix, er der ingen, som skal skifte præparat, med mindre der er lægefaglig indikation for skift, lyder det i anbefalingen.

Med hensyn til PTP i profylakse med standard rFIX, hvor der er lægefaglig indikation for at skifte til et rFIX med forlænget halveringstid, har Medicinrådet vurderet, at profylakse med Refixia (nonacog beta pegol), Alprolix (eftrenonacog alfa) og Idelvion (albutrepenonacog alfa) er klinisk ligeværdige valg.

Det betyder, at patienter over 12 år, som har vanskelig veneadgang eller vanskeligt ved at gennemføre sufficient profylakse med et standard rFIX, skal tilbydes behandling med førstevalgspræparatet (Refixia). Er patienten under 12 år, tilbydes behandling med andetvalgspræparatet (Alprolix).

For PTP i profylakse med standard rFIX eller rFIX med forlænget halveringstid, hvor der er lægefaglig indikation for at skifte til et rFIX med høj dalværdi, er Refixia og Idelvion vurderet som klinisk ligeværdige valg.

Det betyder, at patienter over 12 år, som enten har behov for høj dalværdi pga. høj blødningsrisiko og/eller har gennembrudsblødninger på den eksisterende profylakse, skal tilbydes behandling med førstevalgspræparatet (Refixia). Er patienten under 12 år tilbydes behandling med andervalgspræparatet (Idelvion).

Angående patienter i on-demandbehandling med standard rFIX, hvor der er fortsat indikation for on-demandbehandling, har Medicinrådet vurderet, at behandling on-demand med BeneFix og Rixubis er klinisk ligeværdige valg til PTP, hvor der ikke er indikation for profylaktisk behandling.

Da samtlige patienter i forvejen behandles med førstevalgspræparatet BeneFix, er der ingen, som skal skifte præparat. Patienter med moderat hæmofili, der har flere blødninger per år, men ikke er kandidat til eller ønsker profylaktisk behandling, kan man overveje at skifte til et rFIX med forlænget halveringstid, lyder det i anbefalingen.

På mødet i Medicinrådet 12. december, hvor lægemiddelrekommandationen blev godkendt, drøftede rådet, om der var mulighed for at ændre behandlingsvejledningen, sådan at der kan ske et skifte uden at der foretages en lægefaglig vurdering. Rådet fandt, at det burde være muligt at skifte til et mere patientvenligt produkt, som er billigere, uden denne vurdering.

Rådet besluttede på baggrund af disse overvejelser at nedsætte en arbejdsgruppe, som drøfter dette med fagudvalget vedrørende hæmofili. Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Lars Nielsen blev udpeget til denne arbejdsgruppe. 

Udskriv