Warning: Undefined property: Joomla\CMS\Table\User::$params in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/libraries/src/User/User.php on line 896

Warning: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/haematologisktidsskrift.dk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Hæmofili

Medicinrådet har på et møde i går, 10. oktober, godkendt en behandlingsvejledning for hæmofili B. Behandlingsvejledningen omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX) til tidligere behandlede patienter (PTP).

For nye patienter, som ikke tidligere har været behandlet med rFIX (PUP), anbefaler Medicinrådet i vejledningen, at anvende BeneFix (nonacog alfa), som er det eneste godkendte præparat til PUP.

Ved skift af rFIX-præparat hos patienter i profylakse anbefaler Medicinrådet at skifte fra standard rFIX til et standard rFIX med lavere pris, såfremt besparelsen som minimum opvejer de behandlingsrelaterede omkostninger for patient og sygehus.

Fagudvalget for blødersygdomme påpeger, at et skift af profylakse indebærer ekstra sygehusbesøg til oplæring af patienten i anvendelse af et nyt device og evt. nye rutiner i forbindelse med dosering samt kontrol/blodprøver. Ved skift alene på baggrund af pris bør besparelsen som minimum opveje ulemperne og omkostningerne (oplæring, ekstra ambulante besøg, blodprøver mv.), lyder det fra fagudvalget.

Medicinrådet anbefaler at skifte fra standard rFIX til et rFIX med forlænget halveringstid, hvis patienten har enten vanskelig veneadgang eller vanskeligt ved at gennemføre sufficient profylakse med et standard rFIX.

Et rFIX med forlænget halveringstid skal oså overvejes hos patienter med moderat hæmofili, der har flere blødninger per år, men ikke er kandidat til eller ønsker profylaktisk behandling

Der skal desuden skiftes fra standard rFIX eller Alprolix (eftrenonacog alfa) til Idelvion (albutrepenonacog alfa) eller Refixia (nonacog beta pegol), hvis patienten har behov for høj dalværdi på grund af høj blødningsrisiko og/eller har gennembrudsblødninger på den eksisterende profylakse.

Fagudvalget vurderer, at det længere dosisinterval for rFIX med en forlænget halveringstid er en fordel hos patienter med vanskelig veneadgang (herunder børn og unge), da lavere infusionshyppighed giver lavere risiko for komplikationer, samt hos patienter, som har vanskeligt ved at gennemføre sufficient profylakse med standard rFIX.

Da dosering af rFIX med forlænget halveringstid er meget forskellig fra standard FIX med hensyn til både dosis, doseringsinterval og dalværdi, finder fagudvalget det ikke forsvarligt at skifte fra rFIX med forlænget halveringstid tilbage til standard rFIX.

De patienter, der har det laveste forbrug, bør være på det standard FIX, der har længst holdbarhed, og ikke skifte til et standard FIX med kortere holdbarhed. De patienter, der har det højeste forbrug, kan have gavn af FIX med forlænget halveringstid, lyder det fra fagudvalget.

For patienter i on-demandbehandling med standard rFIX, hvor der er fortsat indikation for on-demandbehandling, lyder anbefalingen, at der skal bruges BeneFix eller Rixubis (nonacog gamma). Fagudvalget anbefaler, at patienter i on-demandbehandling skifter præparat, når de har opbrugt deres eksisterende beholdning af faktorpræparat, så spild minimeres mest muligt.

Udskriv