Første vellykkede genterapi af hæmofili A

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Hæmofili

ASH 2017: Årets ASH-møde bringer godt nyt for voksne med hæmofili A. Et fase I/II-studie viser nemlig, at en enkelt genterapi-behandling giver en varig forbedring i koagulationsfaktorniveauer og langvarig beskyttelse mod blødninger.

Studiets resultater præsenteres mandag morgen (Abstrakt 603) og repræsenterer den første vellykkede genterapi for hæmofili A.

”De kliniske data for denne genterapi oversteg vores forventninger, hvad angår stigende faktor VIII-niveauer og nedsættelse af den årlige blødningsrate. Dette kliniske resultat har potentialet til at forbedre livet for patienter, som i øjeblikket skal infusere sig med faktor VIII så ofte som hver anden dag,” siger ledende forsker på studiet K. John Pasi, som er professor i hæmostase og trombose hos Barts og London School of Medicine and Dentistry og klinisk direktør hos Barts Health NHS Trust.

Mens flere genterapier har vist succes for den sjældnere form for hæmofili, hæmofili B, er genterapi for hæmofili A blevet betragtet som mere udfordrende, fordi den er forbundet med et komplekst og meget større gen, hvilket gør en vellykket genterapi væsentligt vanskeligere.

I studiet oplevede patienter med hæmofili A, der fik en enkelt infusion af en genterapi, forbedrede niveauer af det essentielle blodkoagulationsprotein FVIII. 11 ud af 13 opnåede normale eller næsten normale FVIII-niveauer, viser de seneste data fra forsøget, der fulgte patienterne i op til 19 måneder.

Behandlingen bruger en viral vektor til at overføre en funktionel kopi af genet, der er ansvarlig for fremstilling af FVIII, som er muteret hos mennesker med hæmofili A, ind i patientens krop.

Data blev rapporteret på to doseringsniveauer. Efter flere uger begyndte alle patienter at producere FVIII. 20 uger efter infusionen nåede de gennemsnitlige FVIII-niveauer hos de patienter, der modtog den højere dosis, stabiliseret og forblev inden for det normale interval. De patienter, der fik den lavere dosis, havde FVIII-niveauer, der steg støt til gennemsnitligt 34 IE/dL efter 20 uger. De tre patienter, der var blevet fulgt i 32 uger, havde et gennemsnitligt niveau på 51 IE/dL - et niveau inden for normalt interval, der repræsenterer en dramatisk stigning i forhold til deres FVIII-niveauer på mindre end 1 IE/dL ved tidligere behandling .

I modsætning til standardbehandling, som kræver flere intravenøse infusioner om ugen, synes genterapien at have langvarige virkninger efter en enkelt infusion.

Forud for undersøgelsen modtog deltagere op til 185 FVIII-infusioner om året for at forhindre blødninger, hvilket resulterede i op til 41 blødningsepisoder om året trods profylaktisk behandling. Efter at have modtaget genterapien var alle patienter fra begge dosekohorter i stand til helt at standse profylaktiske infusioner med FVIII, og 10 havde ingen blødningsepisoder, der kræver FVIII-behandling fra fire uger efter infusion gennem det sidste opfølgningsbesøg. Ingen patienter viste tegn på et ugunstigt svar fra immunsystemet, hvilket ellers er en bivirkning, der har givet anledning til bekymring i forsøg med andre genterapi.

 

Tags: ASH 2017

Udskriv