Vadastuximab talirine er sikker behandling af AML

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Hæmofili

CD33-antistoffet vadastuximab talirine (SGN-CD33A) er sikker behandling af akut myeloid leukæmi (AML), når det anvendes i kombination med standardkemoterapi (7+3).

Det viser en fase 1b-undersøgelse, der blev præsenteret lørdag eftermiddag på årets ASH-møde (abstract 211).

Undersøgelsen omfattede 42 patienter, der fik vadastuximab talirine sammen med standardkemoterapi. Patienterne viste ingen tegn på øget toksicitet eller dødelighed, og satserne for bivirkninger svarede til, hvad man kunne forvente ved standardkemoterapi alene. Ingen patienter oplevede infusionsrelaterede reaktioner, veno-okklusiv sygdom eller betydelige leverskader. De hyppigst rapporterede bivirkninger var kvalme (rapporteret af 55 procent af patienterne), diarré (33 procent), og forstoppelse (31 procent).

Udover at vise god sikkerhed mener forskerne bag undersøgelsen, at resultaterne også er opmuntrende set fra et effektmæssigt synspunkt, fordi en højere del af patienterne end forventet opnåede remission efter en enkelt runde af behandlingen.

I alt 78 procent af patienterne opnåede remission. 60 procent opnåede komplet remission og 18 procent opnåede CRi (complete remission with incomplete hematologic recovery). Desuden viste meget følsomme tests, at mange patienter ikke havde tegn på sygdommen 28 dage efter behandlingens start, hvilket tyder på, at lægemidlet kan føre til en mere komplet remission end standardkemoterapi alene.

Forskerne bag studiet håber, at den målrettede behandling kan hjælpe flere AML-patienter til at opnå remission, og at den vil reducere risikoen for tilbagefald.

"Jeg tror, ​at ​vi sikkert kan giver vadastuximab talirine i kombination med kemoterapi. Det næste spørgsmål, vi skal studere, er, om behandlingen forbedrer den langsigtede sygdomsfrie overlevelse. Der er god grund til at tro, at en sådan undersøgelse vil have positive resultater," siger ledende forfatter på undersøgelsen Harry Erba, fra University of Alabama i Birmingham, USA.

Vadastuximab talirine virker ved at opsøge og dræbe CD33, et protein, der er udtrykt på langt de fleste AML-celler. Stoffet er udviklet som et supplement til standardkemoterapi i et forsøg på at reducere behovet for flere runder af kemoterapi til at fremkalde indledende remission og forbedre de langsigtede resultater. 

Udskriv