Jakavi forlænger overlevelsen for patienter med myelofibrose

Skrevet af Mads Moltsen den . Skrevet i Sygdomme.

EHA: Jakavi (ruxolitinib) forlænger overlevelsen sammenlignet med Hydroxyurea (hydroxycarbamid) hos patienter med primær eller sekundær myelofibrose.

Det viser resultaterne af det prospektive observationsstudie ERNEST, som præsenteres (abstract #S158) på årets EHA-kongres.

Ved en median opfølgning på 5,2 år var den samlede overlevelse markant længere i ruxolitinib-gruppen (6,7 år) sammenlignet med hydroxycarbamid-gruppen (5,1 år). For patienter med høj DIPPS-score var den samlede overlevelse 6,4 år i ruxolitinib-gruppen og 3,0 år i hydroxycarbamid-gruppen. Efter PS-matching var median-overlevelsen 7,7 år i ruxolitinib-gruppen mod 3,4 år i hydroxycarbamid-gruppen.

Forskerne bag studiet konkluderer, med det forbehold, at der er tale om et observationsstudie, at resultaterne underbygger, der er en overlevelsesfordel med ruxolitinib sammenlignet med hydroxycarbamid for patienter med primær og sekundær myelofibrose.

Baggrunden for studiet var, at ruxolitinib i kliniske studier har vist sig effektivt til behandling af symptomer og splenomegali, mens post hoc-analyser har indikeret en overlevelsesfordel med ruxolitinib.

Ved data-cutoff ultimo 2018 indgik der 1010 patienter i analysen. Af disse var 68 procent diagnosticeret med primær myelofibrose, 22 procent med post-polycytæmia vera myelofibrose og 20 procent med post-essentiel trombocytose myelofibrose.

23 procent blev diagnosticeret i peridoen 2001-2004, 37 procent i 2005-2008 og 40 procent i 2009-2012. Efter en median opfølgning på 5,2 år var der 625 dødsfald med en dødelighedsrate på 10,9 per 100 personår.

Den multivariate analyse viste, at følgende faktorer påvirkede overlevelsen negativt: alder (HR 1,03), mandligt køn (HR 1,58), høj DIPSS-score (HR 2,96). Følgerne faktorer påvirkede overlevelsen positivt: nylig diagnose 2009-2012 mod 2001-2004 (HR 0,47) og behandling med ruxolitinib (HR 0,62).

ASH 2017