Patienter med MPN har øget risiko for død ved infektion med covid-19

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Sygdomme

Patienter med myeloproliferative neoplasier (MPN) er i større risiko for at dø efter en infektion med covid-19 sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Det viser resultater fra det retrospektive MPN-COVID-studie.

MPN-COVID-studiet undersøger outcome for patienter med MPN, som har været inficerede med covid-19. To analyser fra studiet viste, at mortalitetsrisikoen var forhøjet blandt patienter med MPN, som havde været smittede med covid-19. Det gjaldt især patienter med myelofibrose (MF) og patienter, som valgte at afbryde behandlingen med Jakavi (ruxolitinib), mens de var syge med covid-19. Ydermere viste analyserne, at den undergruppe af MPN-patienter med Essentiel Trombocytose (ET), havde øget risiko for venøs tromboemboli (VTE) efter en covid-19-infektion. 

MPN-COVID-studiet er et retrospektivt, multicenterstudiet, der har inkluderet 180 patienter fra 38 forskellige hæmatologiske afdelinger i Europa. De inkluderede patienter havde MPN (ET, MF og Polycytæmi Vera (PV)), og var diagnosticeret med covid-19 i perioden fra februar til maj 2020.

Øget risiko for blodpropper

Den første analyse, publiceret i tidskriftet Blood Cancer Journal, undersøgte primært risikoen for VTE blandt 162 patienter med ET (n=48), PV (n=42) MF (n=56) og præfibrotisk myelofibrose (n=16). Data viste, at efter 60 dages followup var den kumulative trombose-incidens øget med 8,5 procent. De fleste tilfælde var VTE’er (7,4 procent). Den højeste VTE-frekvens blev registreret blandt patienter med ET. Otte ud af 12 VTE’er blev således registreret i ET-populationen.  

Analysen viste, at patienterne blodpladetal faldt i forbindelse med, at de var inficeret med covid-19. Det største fald sås blandt patienter med ET (minus 23,3 procent). Blodpladefaldet kunne korreleres til en højere risiko for død som følge af pneumoni.

Data taler for, at der er behov for nye anti-trombotiske behandlingsregimer til ET-patienter med covid-19, skriver forskerne bag analysen.

Behandlingsstop øger risiko for død

Den anden analyse, publiceret i tidsskriftet Leukemia, undersøgte risiko for død blandt 175 patienter med MPN, som havde haft covid-19. Patienterne blev i gennemsnit fulgt i 50 dage, og i den periode døde 50 (28,6 procent) af patienterne, mediant 9,5 dage efter, at de havde testet positive for covid-19. Data viste, at de patienter, som var indlagt på en intensiv afdeling, var i størst risiko for at dø. Undergruppen af patienter med MF havde den laveste mortalitetsrisiko.   

11,4 procent af de patienter, der før infektionen med covid-19, havde fået behandling med hydroxyurea og 24,4 procent af de patienter, der havde fået behandling med ruxolitinib, valgte at afbryde disse behandlinger efter, at de fik stillet covid-19-diagnosen. Data viste, at det at afbryde behandling med ruxolitinib var stærkt associeret med en højere risiko for død. Behov for iltbehandling var den eneste risikofaktor, som var stærkere korreleret til død. Om end datagrundlaget er relativt lille, vurderer forskerne bag analysen, at data taler for, at MPN-patienter i behandling med ruxolitinib forud for en covid-19-infektion skal fortsætte behandlingen efter infektion.

 

Udskriv