Kræftens Bekæmpelse nedsætter ny hæmatologisk forskningsgruppe

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Sygdomme

En ny forskningsgruppe med professor Henrik Hjalgrim i spidsen skal bidrage til, at forskning i hæmatologisk kræftsygdomme hurtigt kommer patienterne til gode. Den nye gruppe bliver en del af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Indtil 1. marts i år var professor Henrik Hjalgrim ansat i afdelingen for Epidemiologisk Forskning og Infektions- og cancerepidemiologi ved Statens Serum Institut (SSI). Nu har han skiftet arbejdet i instituttet ud med en stilling som leder for forskningsgruppe ’Hæmatologi’ ved Center for Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse. Det er en nyetableret forskningsgruppe, hvis primære formål er at bidrage til, at ny viden om årsager til og behandling af hæmatologisk kræft hurtigt kommer patienterne til gode.       

Forskningschef ved Kræftens Bekæmpelse, Mef Nilbert, ser frem til at få Henrik Hjalgrim og resten af det nye forskerhold med ombord.

”Det er en stor glæde at byde Henrik Hjalgrim og hans gruppe velkommen. De bidrager med solid forskningserfaring i blodsygdomme, som er et nyt og værdifuldt fokusområde for os. Samtidig passer Henrik Hjalgrims interesse og ekspertise inden for genetisk profilering, farmakoepidemiologi og prognoser rigtig godt sammen med den forskning, der allerede foregår i andre af centerets forskningsgrupper, udtaler hun i en nyhed på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Ny tilgang til behandlingen

Henrik Hjalgrim har tidligere forsket i genetiske årsager til Hodgkin lymfom. Han har bl.a. vist, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af Hodgkin lymfom og dissemineret sclerose, og at denne sammenhæng potentielt kan tilskrives immunsystemets reaktion på bestemte infektioner.  

Et andet fokusområde i Henrik Hjalgrims forskning har netop været at undersøge forskellige virusinfektioners rolle i udviklingen af hæmatologisk kræft, bl.a. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). De langsigtede perspektiver er, at denne viden potentielt kan danne grundlag for udviklingen af en vaccine mod CLL.

Endelig har Henrik Hjalgrim også forsket i akut lymfatisk leukæmi (ALL) hos børn. Dette arbejde har fokuseret på at identificere tidlige biomarkører, der kan forudsige nyfødte børns risiko for at udvikle leukæmi senere i livet.

Henrik Hjalgrim udtaler til Kræftens Bekæmpelse, at han ser meget frem til det fremtidige samarbejde. Ved at kombinere registerbaseret – og biologisk forskning håber han, at de i forskningsgruppen kan generere ny viden, som kan udvide og forny tilgangen til behandling af hæmatologisk kræft.

Udskriv