Landsdækkende studie undersøger coronavirus-infektion

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Sygdomme

Et nationalt observationelt studie undersøger aktuelt hæmatologiske patienter, som er blevet diagnosticeret med covid-19.

Formålet med studiet er at sammenholde patienternes komorbiditet, immundefekt og alder med symptomer, behandling og komplikationer til coronavirus, oplyser Danish Comprehensive Cancer Center i en nyhed på centrets hjemmeside. De første resultater er lige på trapperne.

Studiet inkluderer alle hæmatologiske patienter diagnosticeret med coronavirus i Danmark, som er tilknyttet en hæmatologisk afdeling til behandling eller opfølgning. Der inkluderes kun patienter, som er diagnosticeret med en verificeret covid-19-test. Ved studiets start i slutningen af marts i år blev det estimeret, at minimum 400 patienter ville opfylde disse kriterier.  

Hæmatologiske patienter er, som bekendt, særligt sårbare over for infektionssygdomme, hvorfor det har stor interesse at afdække, om og hvordan en infektion med coronavirus påvirker patienternes sygdomsforløb, behandling, remission, immunsystem, livsstilsindikatorer, organfunktion og biomarkører.

Den nationale koordinering skal bidrage til et fælles vidensgrundlag og et tæt samarbejde, når der i fremtiden skal organiseres indsatser og behandlinger til patientgruppen. Henrik Frederiksen, professor og overlæge ved Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og ansvarlig for det landsdækkende observationsstudie oplyser i en e-mail til Hæmatologisk Tidsskrift, at de første data er lige på trapperne.

Det nationale hæmatologiske covid-19-studie er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Et studie med et lignende design skal indhente viden blandt onkologiske patienter smittet med coronavirus i Danmark.

Udskriv