Mænd har dårligere prognose ved MPN sygdomme

Skrevet af Nina Bro d. i kategorien Sygdomme

En risikostratificering af patienter med myeloproliferative sygdomme ud fra deres køn, kan give mening i den daglige kliniske praksis.

Det indikerer et studie fra John Hopkins School of Medicine offentliggjort i tidsskriftet Blood Advances.

Her har forskere undersøgt sammenhængen mellem køn og sygdomsforløb, overlevelse samt forekomsten af genvarianten JAK2 V617F hos 815 patienter med enten essentiel trombocytose, polycytæmia vera eller myelofibrose i årene 2005 til 2019. 

I studiet har de mandlige patienter oftere primær myelofibrose end essentiel trombocytose (RR, 2.1; P<0.0001), og de overgår oftere til sekundær myelofibrose og akut myeloid leukæmi (AML) end de kvindelige patienter. Samtidig er overlevelsen ringere blandt de mandlige patienter uafhængigt af alder, fænotype, diagnose og MPN-specifik genmutation (HR, 1.63; P=0.001). Forskerne forbinder den dårlige overlevelse blandt mænd med en hyppigere forekomst af ikke-MPN-specifikke somatiske mutationer, og især højrisiko-mutationer. Omvendt fandt man hos de kvindelige deltagere i studiet i højere grad en sammenhæng mellem forekomsten af JAK2 V617F-mutationen og sygdomsprogression i forhold til forekomsten af somatiske mutationer. Derfor konkluderer forskerne, at man bør overveje at tage kønnet med i betragtning, når man overvejer behandlingsstrategi for den enkelte patient. 

Udskriv