Xarelto også effektiv hos børn med VTE

Skrevet af Redaktionen d. i kategorien Sygdomme

ISTH: Børn med venøs tromboembolisme (VTE) kan behandles lige så effektivt med Xarelto (rivaroxaban) som voksne.

Det viser den hidtil største fase III-undersøgelse af behandling af VTE hos børn, EINSTEIN-Jr., der netop er blevet præsenteret (Abstract LB01.5) på ISTH-kongressen i Melbourne, Australien.

Det meste af vores viden om behandling af VTE hos børn er ekstrapoleret fra voksne baseret på kropsvægt. Mens VTE forekommer hyppigere hos voksne, påvirker det ca. 58 pr. 10.000 indlagte børn i USA. Der er meget begrænsede behandlingsmuligheder for disse unge patienter, og ingen NOAKer er i øjeblikket godkendt til brug mod VTE hos børn.

I EINSTEIN-Jr. undersøgelsen blev 500 børn op til 18 år med akut VTE randomiseret (2:1 forhold) til enten at få rivaroxaban (tabletter eller suspension) i kropsvægtjusterede 20 mg dosisregimer eller standardbehandling med antikoagulantia af børn med akut VTE.

Behandlingsperioden var tre måneder (en måned hos børn <to år med kateterrelateret VTE).

Symptomatisk tilbagevendende VTE og blødninger blev centralt vurderet uden at forskerne vidste, hvilken behandling børnene havde fået.

Resultaterne viste, at tilbagevendende VTE forekom hos omkring en procent af rivaroxaban-modtagerne og hos tre procent af børnene, der fik standardbehandling (HR 0,40, 95% konfidensinterval, 0,11 til 1,41). Gentagne scanninger viste en forbedret effekt af rivaroxaban på trombusopløsning sammenlignet med standardbehandlingen.

Klinisk relevante blødninger forekom hos tre procent af børnene med rivaroxaban og hos 1,9 procent af børn i standardbehandling. Interessant nok var de relative effekt- og sikkerhedsopgørelser af rivaroxaban versus standardbehandling sammenlignelige med dem hos voksne.

De farmakokinetiske parametre for rivaroxaban hos børn var de samme som dem, der blev opnået hos voksne i VTE-forsøg.

"I det største studie til dato om behandling af VTE hos børn, viste vores resultater, at rivaroxaban havde en sammenlignelig virkning og sikkerhed som hos voksne," understregede undersøgelsens chefforsker dr. Christoph Male, Institut for Pædiatri, Medicinsk Universitet i Wien, Østrig.

Udskriv