Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


Ledende overlæge: Regionsklinikker kan øge risiko for at misse symptomer

I Region Nordjylland har samarbejdet mellem praktiserende læger og hæmatologiske afdelinger sine egne udfordringer. Alene fordi der er udbredt mangel på praktiserende læger.

Det siger ledende overlæge, Paw Jensen, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, i anledning af, at Hæmatologisk Tidsskrift har spurgt fagfolk og patienter om oplevelsen af samarbejdet i forbindelse med diagnostik og behandling.

”I Region Nord kan manglen på praktiserende læger være et problem. Jo flere patienter, der har en fast praktiserende læge, jo bedre. Hvis en patient er tilknyttet en regionsklinik med skiftende læger, er der større risiko for at misse nogen symptomer. Jo flere faste læger, der kender deres patienter og kan tolke deres symptomer, jo bedre.”

Alligevel er Paw Jensen ganske tilfreds med samarbejdet med almen praksis:

”En sjælden gang imellem støder du på en patient, som skulle have været henvist noget før. Men jeg oplever det ikke som et generelt problem.”

Det er imidlertid nemt for Paw Jensen at forstå de særlige udfordringer de praktiserende læger i regionen har:

”Det er rigtig svært for de praktiserende læger at fange/diagnosticere denne patientgruppe. De hæmatologiske sygdomme som f.eks. myelomatose er ikke særlig hyppige – vi har f.eks. kun ca. 50 nye tilfælde i hele Region Nord om året – og der kan derfor let gå fire-fem år mellem lægen møder sådan en patient i sin konsultation. Det er ikke nogen nem opgave at pejle sig ind på lige netop dén diagnose og gå i gang med et udredningsarbejde.”

Har jeres afdeling afsat ressourcer til at besvare telefoniske forespørgsler fra praktiserende læger?

”Ja, vi har en mangeårig tradition for, at de praktiserende læger i region Nord kan ringe til vores bagvagt og få et godt råd angående symptomer på og behandlingen af hæmatologiske sygdomme. Bagvagten er en læge med en solid faglig ballast indenfor hæmatologi. Afdelingen modtager dagligt sådanne opkald – nogle dage mange, andre dage færre. Opkaldene kan munde ud i gode råd alene, men også i at der tages supplerende blodprøver eller at patienterne henvises her til afdelingen for nærmere udredning.”

Har I instrueret praktiserende læger i, hvad de skal være opmærksomme på af hæmatologiske symptomer hos deres patienter?

”Kræftpakkerne er i alle fem regioner en integreret del af den måde både vi og almen praksis arbejder på. Symptomerne på de hæmatologiske sygdomme er ret godt beskrevet heri.

Desuden har vi i Region Nord en hjemmeside – NordKap – der giver nem adgang til udførlige beskrivelser af samtlige hæmatologiske lidelser.”

Har afdelingen haft møde med praktiserende læger med henblik på at forbedre deres indsats på det hæmatologiske område?

”Vi har et godt og udbygget samarbejde med praksiskoordinatorerne. De fungerer som bindeled mellem hospitalet og almen praksis. Samarbejdet omfatter alle lægelige specialer inklusiv det hæmatologiske.

Det er en indarbejdet rutine, at vi mødes med de praktiserende læger i ny og næ. Måske én gang om året. I disse fora vil vi typisk tage emner som bl.a. udredning af hæmatologiske patienter op.”

Hvordan inddrager jeres afdeling de praktiserende læger i det hæmatologiske behandlingsforløb?

”Den praktiserende læge modtager automatisk udskrivningskort, når én af hans/hendes patienter har været indlagt hos os. Egen læge modtager ligeledes kopi af notaterne fra patientens besøg i ambulatoriet.

Når vi har patienter i kemoterapi, er kontakten til egen læge derimod begrænset. I de tilfælde er det os, der styrer behandlingen helt og holdent. Men det sker, at patienterne selv tager kontakt til deres praktiserende læge, mens de får kemoterapi f.eks. for at tale om deres sociale situation. Det giver god mening, fordi egen læge kender patienterne så godt.

Vi har sædvanligvis et noget større samarbejde med praktiserende læger omkring de palliative forløb. Rent praktisk tager vi bare røret og ringer til egen læge, hvis én af vore patienter skal henvises til palliativ behandling.

Er patienterne hjemme i eget hjem, er det vigtigt, at egen læge er omdrejningspunktet.”

Er du som afdelingsleder tilfreds med afdelingens indsats for at hjælpe almen praksis med tidligere opsporing af hæmatologiske patienter?

”Ja, jeg synes, det fungerer godt med bagvagten og praksiskoordinatorerne. Vi plejer at være meget imødekommende, hvis de f.eks. ønsker, at vi skal komme ud og undervise i hæmatologiske sygdomme på en praksisdag.”

Har du nogle bud på, hvordan I og andre hæmatologiske afdelinger kan gøre det bedre i fremtiden?

”For vores vedkommende synes jeg samarbejdet med de lokale praktiserende læger fungerer på et rimeligt niveau. Jeg ser ingen grund til større ændringer.

Der kan være forskel fra region til region på, hvordan de hæmatologiske patienter udredes, og hvornår de når frem til en hæmatologisk specialafdeling. Nogle steder er der tradition for, at denne gruppe patienter i første omgang indlægges på medicinsk afdeling og evt. henvises videre. Her hos os i Aalborg har vi altid selv stået for den initiale udredning.

Adgangen fra praksis til os er normalt kort. Hovedparten af de nyhenviste patienter udredes ambulant.”

Har du et bud på, hvordan systemet og politikerne kan støtte bestræbelserne på bedre samarbejde?

”Det er vigtigt, at systemet og politikerne har fokus på at facilitere det samarbejde, der er mellem almen praksis og hospitalerne. Vi skal holde fast i, at det danske sundhedsvæsen er ét system for alle borgere. De forskellige aktører skal ikke sidde på hver sin ø.

Man vil jo altid kunne finde en patient, som almen praksis har tabt. Eller et hospital, der kunne have gjort det bedre.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether