Kristian Lunds blog

Fælles big data-platform skal udvikle målrettede behandlinger

Projektet HARMONY Alliance har besluttet at oprette en europæisk ’big data’-platform, hvor både offentlige og private organisationer vil bidrage med data om de fleste hæmatologiske kræftformer.

Forventningen er, at brugen af ​en fælles datamode, der overholder FAIR-principperne (findbare, tilgængelige, interoperable og genanvendelige data), vil gøre det muligt at foretage analyser i en hidtil ukendt skala, hvilket vil bidrage til en bedre forståelse af hæmatologisk kræft og udvikling af ​​forbedrede målrettede behandlinger.

Beslutningen om at skabe en fælles big data-platform blev truffet på projektets anden generalforsamling i Berlin 23.-24. oktober, hvor over 120 repræsentanter fra HARMONY Alliance mødtes for at diskutere resultater og køreplan for de kommende år.

Alliancens kortsigtede fokus er:

  • At tilbyde et etisk og juridisk grundlag for brug af medicinske data
  • Analyse af de første data fra platformen
  • Definition af standarder for resultater

HARMONY Alliance er et IMI-projekt, består af 51 partnere og samler nøgleinteressenter fra et bredt spektrum af discipliner fra 11 europæiske lande. Læs mere på: https://www.harmony-alliance.eu/

IMI er Europas største offentligt-private initiativ med det formål at fremskynde udviklingen af ​​bedre og sikrere lægemidler til patienter. IMI støtter samarbejdsprojekter og bygger netværk mellem industrielle og akademiske eksperter for at øge farmaceutisk innovation i Europa. IMI er et fællesforetagende mellem Den Europæiske Union og EFPIA.

Fakta: Big data

Big data er et begreb indenfor datalogi, der bredt dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift