Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Azithromycin før HCST giver dårligere lungefunktion

Azithromycin givet forud for allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HCST) medfører dårlige lungefunktion end placebo.

Det viser resultater fra den randomiserede ALLOZITHRO-undersøgelse , som er blevet publiceret i JAMA.

I studiet var den toårige overlevelse uden nedgang i lungefunktionen 32,8 procent hos i alt 243 patienter, som fik 250 mg azithromycin i to år, sammenlignet med 41,3 procent hos 237 patienter, som fik placebo.

Ud af 22 patienter, der oplevede bronchiolitis obliterans syndrom, var 15 i azithromycin-gruppen, mens syv var i placebogruppen.

En post-hoc-analyse viste, at den toårige kumulative forekomst af hæmatologisk tilbagefald var 33,5 procent med azithromycin versus 22,3 procent med placebo. Forsøget blev stoppet tidligt på grund af det uventede fund.

Selv om tidligere undersøgelser har antydet, at azithromycin kan reducere forekomsten af ​​post-lungetransplantationsbronchiolitis obliterans syndrom, der øger dødeligheden efter allogen HSCT, viste resultater fra parallelgruppeforsøg udført i 19 franske transplantationscentre i perioden februar 2014-august 2015 et fald i overlevelse og en stigning i hæmatologisk tilbagefald efter to år med azithromycin i forhold til placebo.

Forskerne bag ALLOZITHRO-studiet påpeger dog, at resultaterne er begrænset af flere faktorer, herunder forsøgets tidlige afslutning, og kræver yderligere undersøgelse.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift