Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RADS’ første hæmofili-vejledning får ros

Ved offentliggørelsen af den første behandlingsvejledning for hæmofili har danske blødere fået stadfæstet flere væsentlige pointer.

RADS vejledningen er på flere planer godt nyt for en hårdt ramt patientgruppe. Formand for Bløderforeningen Terkel Andersen hæfter sig især ved, at der i vejledningen er lagt vægt på sikkerhed, at der kun bør skiftes præparat på lægefaglig indikation og at lægerne har det nødvendige råderum til valg af behandling.

”Vi har oplevet RADS processen som positiv og vi er glade for udfaldet,” siger han.

Et fagudvalg, ledet af afdelingslæge Eva Funding fra Rigshospitalet, har udarbejdet anbefalinger for brugen af lægemidler til behandling af blødersygdomme.

Fagudvalget har lagt vægt på god effekt, ingen smitterisiko og lav risiko for inhibitor. Og det fremgår blandt andet, at rekombinante produkter foretrækkes i behandlingen.

Dermed ligger behandlingsvejledningen på linje med de anbefalinger, Bløderforeningen har givet i sit bidrag til fagudvalget.

Foreningen har anbefalet, at den enkelte bløder, herunder også inhibitorpatienter, har adgang til sikker, effektiv og individualiseret behandling. Målet er både at forebygge livstruende blødninger og blødninger, der på sigt kan føre til varige invaliderende skader.

Risikoen for inhibitor

”Hos os i Bløderforeningen lægger vi stor vægt på sikkerheden. Knap så meget på smitterisikoen, som i dag er nærmest ikke-eksisterende, men i højere grad med hensyn til risikoen for inhibitor,” siger Terkel Andersen.

”For den enkelte bløder er risikoen for inhibitor alvorlig, og for samfundet er det så meget dyrere at behandle bare en enkelt inhibitor. Så det er positivt, at der er taget højde for denne sikkerhedsrisiko.”

Med hensyn til præparatskift, siger RADS vejledningen, at der udelukkende skal ske skift på lægefagligt grundlag.

Det kan være på grund af allergiske reaktioner, dårlig effekt af medicinen eller lignende. Bløderforeningen glæder sig generelt over de spændende nybrud, der sker indenfor den medicinske behandling, og at RADS vejledningen indikerer, at man ønsker at anvende de nye behandlingsmuligheder.

”Hæmofili er en af de dyre sygdomme at behandle, og det er naturligt, med de priser vi her taler om, at man ønsker at have fuld indsigt i, hvilke behandlingsprincipper og hvilken evidens, der ligger til grund for at implementere nye behandlingstilbud til bløderpatienter,” siger Terkel Andersen.

”Set med det perspektiv, er resultatet af arbejdet med RADS vejledningen tilfredsstillende. Vi er klar over, at meget af interessen er afstedkommet af, at det er en dyr sygdom at behandle, men vi har ikke i forløbet kunnet se antydningen af ønsket om at begrænse behandlingen af økonomiske årsager. Og det er jo meget positivt,” siger han.

”Som patientforening kan man godt være lidt bekymret, vi har jo også fulgt med i debatten og den stærke fokus på de dyre lægemidler. Men man må også sige, at vi har en stærk sag. Den ældre generation kan se tilbage på en overordentlig markant øgning af gennemsnitsalderen. I dag er vi tæt på en normalisering af forventet levetid, og det er jo ganske overbevisende,” siger han.

 

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift