Overlæge på Riget: Der findes gode måder at få industrien til at sponsere sammenlignende studier

Skrevet af Sybille Hildebrandt den . Skrevet i Samfund.

Selvom det kan være dilemmafyldt  for forskere at overtale medicinalfirmaer til at finansiere studier, der undersøger lægemidler head-to-head, så er eksisterer der faktisk gode muligheder for akademiske forskere for at gennemføre netop den type industrifinansierede studier.

Det påpeger Carsten Utoft Neimann, der som overlæge ved Rigshospitalet Afdeling for Blodsygdomme efterhånden har landet flere af den type aftaler.

Hans råd til kollegaer er at flere forskergrupper slutter sig sammen. Og han nævner, at industrien er afhængig af at uvildige forskergrupper udfører den type sammenlignende studier og vil også derfor gerne være med til at sponsorere.

Akademiske forskere på universiteter og universitetshospitaler havner ofte i et dilemma, når de giver sig i kast med kliniske studier, der måler effekten af ligeværdige lægemidler fra konkurrerende firmaer overfor hinanden. Af hensyn til troværdigheden vil de gerne køre forsøgene helt uafhængigt af industrien. Men da lægemidlerne og de kliniske forsøg typisk er meget dyre, har de ikke råd til at finansiere studierne selv. De er derfor ofte nødt til at indgå i en forhandling med de enkelte virksomheder for at få dem til at sponsorere gratis medicin til forsøgspersonerne og omkostningerne til forsøgene. Ikke desto mindre kan det godt lade sig gøre at få landet nogle aftaler, der både sikrer troværdigheden og finansieringen. Det fortæller Carsten Utoft Niemann, der som overlæge ved Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme efterhånden har landet flere af den type aftaler. 

“En enkeltstående forskergruppe lykkedes sjældent med det. Men ved at slå sig sammen med andre forskergrupper inden for samme felt, får vi magt til at skubbe firmaerne til at få testet og sammenlignet de behandlinger, vi mener er vigtige for vores patienter,” siger han.

Forhandlinger tager tid

At få en aftale med et medicinalfirma er dog sjældent noget, der falder i hak hen over en nat - det tager lang tid, bl.a. fordi det ikke altid er let at gennemskue hvilket firma, der har ejerskabet over en behandling. F.eks. troede han og hans kolleger for nylig, at de var tæt på at være i mål med at forhandle en aftale på plads med et medicinalfirma om gratis levering af bispecifikke antistoffer til en klinisk afprøvning af behandlingen, da det viste sig, at et andet firma havde købt sig ind i firmaet og dermed også havde noget at skulle have sagt. 

Det betød, at rammerne for sponsoratet pludselig skulle forhandles på plads med begge firmaers juridiske afdelinger. Det er årsagen til, at en endelig aftale endnu ikke er på plads. 

Til gengæld har hans forskergruppe på Riget sammen med tilsvarende grupper fra Tyskland, Holland, Italien og Irland haft held med at indgå en aftale med flere medicinalvirksomheder om at sponsorere medicin og udgifter til et fælles forskningsprojekt, der går ud på at afprøve vedvarende behandling mod kronisk lymfatisk leukæmi med ibrutinib som enkeltstof overfor et års behandling med enten ibrutinib og venetroklax eller ventetroklax og obinutuzumab.   

“Fordi det er lykkedes os at etablere så stort et internationalt samarbejde, er firmaerne gået med til, at vi med deres sponsorat af medicinen vurderer behandlingernes effekter i forhold til hinanden. Men det har taget flere år for de fem forskergrupper og fem medicinalfirmaer at forhandle en fælles aftale på plads. Men nu er vi så langt, at vi er begyndt at inkludere patienterne,” siger Carsten Utoft Niemann.
At det kan lade sig gøre at komme i mål med den slags forskningsprojekter, er GAIA CLL13-studiet et godt eksempel på. Også her har Carsten Utoft Niemann og hans kolleger haft held med at indgå en aftale med industrien om at sponsorere medicinen. Og her forventes data at blive publiceret i løbet af det næste års tid eller to.

Så selvom det trækker tænder ud at forhandle med medicinalvirksomhederne, munder strategien set fra hans stol ofte ud i et frugtbart samarbejde. 

Strategien er ikke Carsten Utoft Niemanns egen opfindelse. Han fik øjnene op for den, da han fra 2012-14 var ansat som forsker ved den amerikanske grundforskningsenhed National Institute of Health (NIH), der netop bedriver forskning ved at lade firmaerne betale medicinen og mens NIH står for selve forsøget og ejer data efterfølgende. 

“Ved at lade det amerikanske føderale system betale for at gennemføre selve studiet, sikrer staten, at der kommer en armslængde mellem dem, der udvikler forsøgene og dem, der udvikler medicinen,” siger Carsten Utoft Niemann.