Karin Friis Bach: Sammenlægning styrker Rigets forskningsposition

Skrevet af Nina Bro d. i kategorien Samfund

Hospitalslæger i hovedstaden skal i højere grad se sig som del af ét samlet sundhedsvæsen i regionen, end som ansat på en  selvstændig enhed.

Det siger det radikale medlem af Region Hovedstadens sundhedsudvalg Karin Friis Bach (R) som svar til de læger ved Herlev Hospitals hæmatologiske afdeling, som er bekymrede for hospitalets profil som kræfthospital, hvis hæmatologien samles på Rigshospitalet.

Ledelserne på de hæmatologiske afdelinger ved Rigshospitalet og Herlev Hospital er uenige om, hvorvidt det er en god idé at samle de to afdelinger til én stor hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet, sådan som Region Hovedstadens administration har foreslået. Hæmatologerne fra Rigshospitalet ser en fordel i en større afdeling, hvor man kan få mere volumen i behandlingen af de mange små hæmatologiske specialer, og dermed bedre opretholde et højt specialiseret fagligt niveau.

Men lægerne fra Herlev mener dels, at der allerede er volumen nok i begge afdelinger, og dels at det bliver svært at tilbyde patienterne samme helhed i behandlingen på Rigshospitalet, som man leverer på Herlev Hospital. Det kom frem på et møde i Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, hvor ledelserne i de to afdelinger fremlagde deres syn forslaget fra regionens administration.

Ved Herlev Hospital har den hæmatologiske afdeling gennem en årrække dyrket en kultur, hvor afdelingen tager ansvar for, at alle patienternes sygdomme behandles med udgangspunkt i den hæmatologiske afdeling, men det vil ikke være muligt på Rigshospitalet, hvor der ikke er hovedfunktionsniveau, mener ledelsen fra Herlevs hæmatologiske afdeling.

Region Hovedstadens administration har bedt Sundhedsudvalget drøfte forslaget, og det skete første gang på mødet i juni. Efter mødet har udvalget bedt Sundhedsstyrelsen om at komme med sine kommentarer til forslaget, ligesom flere medlemmer har stillet opklarende spørgsmål til regionsledelsen, og 26. august skal udvalget så drøfte forslaget igen. 

Hos de konservative medlemmer af sundhedsudvalget har man endnu ikke gjort sin holdning til forslaget op. Udvalgsformand Christoffer Buster Reinhardt (K) har bedt regionens administration gøre rede for kapaciteten i afdelinger, der servicerer den hæmatologiske afdeling på Rigshospitalet, og desuden hvordan en sammenlægning vil påvirke Herlev Hospitals profil som kræfthospital. 

Næstformand i Regionsrådet og medlem af sundhedsudvalget Karin Friis Bach (R) har lyttet til bekymringerne fra hæmatologerne i Herlev på mødet i juni og bedt regionsledelsen svare på, hvordan patienterne med andre sygdomme vil blive håndteret, hvis afdelingerne bliver lagt sammen. 

“Skal man så gå på et andet hospital med de andre sygdomme, eller er der andre afdelinger på Rigshospitalet, der kan træde til og tage sig af eksempelvis patientens diabetes eller hvad det måtte være? Kan hæmatologerne få den hjælp omkring sig, de har brug for til alle de andre ting. Det vil jeg gerne høre. Rigshospitalet er højt specialiseret og har ikke så mange af de almindelige sygdomme, så der skal vi sørge for, at sammenhængen stadig bliver god for patienten,” siger hun. 

Kan den del løses, ser Karin Friis Bach (R) positivt på de faglige fordele i at samle afdelingerne, og hun lægger vægt på, at der ikke vil være tale om en spareøvelse, men at man tværtimod vil øge det samlede antal af sengepladser med ti.

“Det giver mening at have et godt fagligt miljø, så man fortsat kan tiltrække forskningsmidler i konkurrence med Karolinska og andre store nordeuropæiske hospitaler. En stor samlet afdeling vil give os et virkelig stærkt kort, og de penge man kan spare ved at slå to ledelser sammen til en, kan afdelingen beholde, og det er et vigtigt princip. Det handler om at sikre, at vi også fremover kan give bedst mulig behandling. Der står man stærkt ved at have en stor samlet afdeling,” siger hun.

Hun påpeger samtidig, at de hæmatologiske afdelinger i Odense og Aarhus lige nu er større end afdelingerne i Region Hovedstaden, og hvis man vil fastholde Rigshospitalet som førende i landet, og hospitalet, hvor man sender patienter til fra andre landsdele, skal det ikke være mindre end de andre, mener hun. 

“Man skal se mere på regionens profil end på de enkelte hospitaler. Vi skal mere og mere over til at se på regionen som et samlet sundhedsvæsen. Om behandlingen foregår på det ene eller det andet hospital er som oftest mindre vigtigt, end at det faglige tilbud bliver godt nok,” siger Karin Friis Bach. 

Sådan så 14 medarbejdere ved den hæmatologiske afdeling i Herlev ikke på forslaget, da de i juni sendte et bekymringsbrev til alle medlemmer af sundhedsudvalget. Deres henvendelse fik to af udvalgets medlemmer, Finn Rudaizky (V) og Niels Høiby (LA), til at kritisere regionsledelsen for at forhaste behandlingen af spørgsmålet og for at lægge op til at der træffes en hurtig beslutning umiddelbart før, at Dorte Crüger, som har mange års erfaring med kræftområdet tiltræder som regionens nye koncernchef. Hendes input i debatten ville have været relevant at få med, mente de to. 

Udvalgsformand Christoffer Buster Rheinhardt kalder imidlertid kritikken for “utidig administrationssnak”, som han ikke ønsker at deltage i. 

“Det her er første del af kræftplanen, og det giver mening at drøfte organiseringen i den forbindelse, uanset om man er enig i forslaget eller ej,” siger han. 

Udskriv