”Det er ikke helt på plads endnu, men det ser ud som om, at vi kan samle et fornuftigt fagudvalg igen," fortæller Eva Funding.

Medicinrådet gør habilitets-undtagelse for at samle hæmofili-udvalg

Efter et langt og sejt træk ser det ud til, at Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili snart kan træde i kraft. Medicinrådet vil nemlig gøre brug af en undtagelsesbestemmelse, som i særlige tilfælde tillader læger, der ikke lever op til habilitetskravene at deltage i fagudvalgsarbejde.

Det fortæller fagudvalgets formand overlæge på Hæmofilicenter Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik, Eva Funding.

”Det er ikke helt på plads endnu, men det ser ud som om, at vi kan samle et fornuftigt fagudvalg igen. Det skyldes dels, at regionerne har fundet ud af, at de er nødt til at finansiere efteruddannelsen for læger, der sidder i Medicinrådet. Og så skyldes det også, at Medicinrådet har fået erfaring med, hvordan man håndterer det, hvis fagudvalgsmedlemmer ikke er habile,” siger Eva Funding og fortsætter:

”Det betyder i praksis, at vi nu kan gå videre med et fagudvalg, hvor nogle af medlemmerne er udpeget under § 4, stk. 2, i Forvaltningsloven. Fordi vi er så få specialister på hæmofiliområdet får de, der har siddet i advisory boards inden for de sidste to år, lov til at være med, selvom de ikke opfylder habilitetskravene.”

Længerevarende udfordring

Udfordringen med at få samlet et hæmofili-fagudvalg har stået på i længere tid. 28. september sidste år trådte overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen fra Hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital ud af fagudvalget, og 6. november fulgte afdelingslæge på Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Christian Fenger-Eriksen efter.

Både fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har det lydt, at de ikke har kunnet udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav. Region Nordjylland har meldt, at regionen ikke har en relevant specialist til udvalget, mens Region Midtjylland ikke har kunnet finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget, fremgår det af Medicinrådets hjemmeside.

De mange tomme pladser ledte til, at fagudvalget vedrørende hæmofili de seneste måneder, udover formanden, har talt en overlæge, to afdelingslæger, en farmaceut og to patientrepræsentanter.

Det fik i november Eva Funding til at påpege over for Medicinrådet, hvor udfordret fagudvalget var i forhold til udpegning af habile medlemmer, og hvor vigtigt det var, at fagudvalget fik flere medlemmer.

Habilitetsreglerne har spændt ben

Årsagen til, at det har været så svært at få samlet et hæmofili-fagudvalg har først og fremmest været Medicinrådets habilitetsregler, som har spændt ben for flere kvalificerede lægers deltagelse, fortæller Eva Funding.

”Det har hele tiden været habilitetsreglerne, der var problemet, og spørgsmålet om, hvem der skal finansiere efteruddannelse. Hele det her habilitetscirkus har været et benspænd – men forhåbentlig bare en parentes,” siger hun.

Det har også spillet ind på deltagelsen, at nogle af de indstillede fagudvalgsmedlemmer har følt sig stødt over formuleringen af § 4, stk. 2, fortæller Eva Funding.

”Der er ikke nogen, der har lyst til at lægge et kæmpe stykke arbejde og så samtidig blive set skævt til,” siger Eva Funding.

Problemet er blevet løst ved, af en af de to formænd for Medicinrådet har opsøgt de afgåede medlemmer for at fortælle, hvordan fagudvalgsarbejde under § 4, stk.2, håndteres i praksis.

”Det har været en læringsproces både for Medicinrådet og for rådets jurister, hvordan man skal håndtere at medlemmer, der ikke opfylder habilitetskravene, deltager i et fagudvalg,” siger Eva Funding.

Efter at fagudvalgsmedlemmerne har fået forklaret, hvordan arbejdet i fagudvalget vil foregå, har de sagt ja til at deltage, fortæller Eva Funding. Herudover har overlæge Peter Kampmann fra Rigshospitalet også meldt ud, at han træder ind i fagudvalget, oplyser hun.

Vigtigt med bredt fagudvalg

Fagudvalget vedrørende hæmofili står over for at skulle i gang med flere nye opgaver, som skal løses hen over foråret. Derfor håber Eva Funding, at udvalget snart er helt på plads.

”Forudsætningen for, at vi kan løse opgaverne på et fornuftigt niveau, er at det her falder på plads. Det giver ingen mening at have et fagudvalg, hvor der er for få medlemmer med den nødvendige ekspertise. Så vi venter med at gå i gang, til det er faldet på plads,” siger hun.

Mens det stykke arbejde, som fagudvalget arbejdede med i efteråret, nemlig vurderingen af det langtidsvirkende faktor IX-produkt Refixia (nonacog beta pegol), ikke gav anledning til faglig uenighed, vil forårets opgaver i langt højere grad stille krav til fagudvalgets sammensætning, mener Eva Funding. De nye opgaver drejer sig blandt andet om en ny behandlingsvejledning for hæmofili, dels om vurdering af en helt ny type lægemiddel, nemlig stoffet Hemlibra (emicizumab), som er en non-faktorbehandling.

”Det næste, vi skal i gang med, bliver nogle mere principielle diskussioner, hvor det er meget vigtigt, at hæmofililæger fra begge sider af landet deltager, og der både er voksen- og børnelæger til stede. Det er nogle helt nye ting, og det er enormt vigtigt, at gruppen er taget i ed, så vi ikke ender med et stykke fagudvalgsarbejde, som ikke kommer til at fungere i praksis, fordi der er divergerende holdninger,” siger Eva Funding og tilføjer:

”Hvis de relevante mennesker ikke sidder med i fagudvalget, kan jeg ikke stå inde for arbejdet. Det skal ende med at være en fælles regional retningslinje, som lever i begge regioner, og ikke er et dokument med min signatur, som jeg efterlever, og som de andre ikke føler sig bundet af, fordi de ikke har haft indflydelse.”

Eva Funding regner med, at fagudvalget er på plads i løbet af de kommende uger.

Forvaltningslovens § 4, stk. 2

I forbindelse med fagudvalgsarbejde i Medicinrådet anvendes § 4, stk. 2, i ”helt særlige tilfælde, når det ville være umuligt eller forbundet med væsentlig betænkelighed at lade en anden deltage i stedet, og hvis sagen ikke kan udsættes,” oplyser en af Medicinrådets jurister.

Find Forvaltningsloven her på retsinformation.dk.

 • Oprettet den .
 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)