Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Projektleder: Vi vil gøre noget systematisk ved patientinddragelse

Patientinddragelse og kræftpatienters livskvalitet og syn på egen behandling bliver sat i centrum i det nye Quality of Life Research Center, som Henrik Rode Eshøj er blevet projektleder for.

Og dette fokus skal føre til, at patienterne i højere grad inddrages i deres eget behandlingsforløb, fortæller projektleder i Quality of Life Research Center, Odense Universitetshospital (OUH), Henrik Rode Eshøj, der har en baggrund som fysioterapeut og i sin ph.d. blandt andet har beskæftiget sig med patient-rapporterede outcome (PRO).

"Patientinddragelse er noget, der bliver snakket meget om. Vi vil gerne gøre noget ved det, ved systematisk at indsamle data om livskvalitet. Det skal gerne blive sådan, at når en patient kommer til en konsultation, eller eksempelvis lige er blevet diagnosticeret med kræft, så kan vi helt specifikt sige, hvad vedkommende kan forvente at opleve af bivirkninger og senfølger ved de forskellige behandlingsmuligheder. På den måde kan det hjælpe patienterne til, hvilken vej de skal gå,” siger Henrik Rode Eshøj og tilføjer:

”Vi håber, at vi på sigt kan hjælpe patienterne til en bedre hverdag i forhold til deres kræftsygdom.”

Behovet for et livskvalitetscenter er opstået i takt med, at kræftpatienter generelt set lever længere, fortæller Henrik Rode Eshøj.

”Sundhedsvæsenet bliver bedre og bedre til at få kræftpatienter til at overleve – hvilket er fantastisk. Det kræver dog også, at vi samtidig sikrer, at de år, de lever længere, er tålelige, både fysisk og mentalt. Ved systematisk at registrere senfølger, bivirkninger osv. kan vi forhåbentlig blive bedre til at håndtere dem fremadrettet eller handle på dem undervejs i en behandling,” siger han.

Også indsatser for de pårørende er et af perspektiverne i livskvalitetscenteret.

”Der lægges mere og mere ansvar over på de pårørende, fordi patienterne bliver udskrevet hurtigere og hurtigere. Vi vil derfor også gerne gøre en indsats for at forbedre forholdene for de pårørende og finde ud af, om der er nogle ting, der kan forbedres her,” siger Henrik Rode Eshøj.

Som et eksempel på centrets fokus på pårørende har livskvalitetscenterets forskningssygeplejerske, Dorthe Boe Danbjørg, påbegyndt et projekt, hvor hun i samarbejde med andre forskere på OUH inddrager pårørende til kræftpatienter i et projekt, som skal kortlægge deres ønsker til en egentlig intervention rettet specifikt mod de pårørende selv.

Quality of Life Research Center vil både udføre egne livskvalitetsstudier og være behjælpelig med indsamling af livskvalitetsdata i andre afdelingers forskningsprojekter. Selvom livskvalitetscenterets fokus i første omgang er kræft, håber initiativtagerne på sigt også at inkludere andre kroniske sygdomme.

Om Quality of Life Research Center OUH

Quality of Life Research Center er et tværdisciplinært og tværfagligt center for forskning i livskvalitet, herunder symptomer, bivirkninger og senfølger til sygdom og behandling.

Centret blev oprettet i januar 2017, og projektleder Henrik Rode Eshøj blev ansat i midten af april 2017.

Centret har til formål at understøtte og varetage kliniske forskningsprotokoller i indsamling af livskvalitetsdata via patient-rapporterede outcome (PRO) data samt surveys, interviews og deltagerobservation.

Centret vejleder samtidig i udvikling og beskrivelse af protokolafsnit omhandlende livskvalitetsdata, såsom:

- Hypotesegenerering, baggrund og rationale

- Metoder, herunder valg af spørgeskemaer/interviewform, indsamlingstidspunkter, endepunkter, database-opbygning (REDCap, MitForløb, Survey Xact) og datahåndtering, samt statistisk analyseplan

- Afrapportering af resultater

Derudover arbejder centret for at gennemføre selvstændige forskningsprojekter, der understøtter og validerer brugen af PRO-data med henblik på inddragelse i klinisk beslutningstagen.

Centret er en non-profit organisation, hvor indtægter til aflønning af medarbejdere finansieres via betalende studier, samt fra interne og eksterne fonde. 

Kontaktinformation:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 2181 3108

Følg os på twitter: QoLReC_OUH

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift