Holstebro er klar til flere hæmatologiske patienter

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Samfund

Hospitalsenheden Vests muligheder for at rekruttere læger er nu så forbedrede, at Regionshospitalet Holstebro kan overtage den hæmatologiske funktion for borgere i Viborg og Silkeborg kommuner.

Det mener Region Midtjyllands forretningsudvalg, som indstiller, at overdragelsen sker 1. april 2017.

I maj 2013 måtte Hospitalsenhed Midt opgive sin hæmatologiske funktion på grund af akut lægemangel. Regionshospitalet Holstebro overtog den hæmatologiske funktion for borgere i Skive Kommune, mens Aarhus Universitetshospital midlertidigt overtog funktionen for borgere i Viborg og Silkeborg kommuner i samarbejde med Regionshospitalet Viborg.

Nu er rekrutteringsmulighederne imidlertid så gode, at Regionshospitalet Holstebro kan varetage den hæmatologiske funktion for både Skive, Viborg og Silkeborg kommuner i samarbejde med Hospitalsenhed Midt, mener Region Midtjyllands forretningsudvalg.

Af hensyn til opsigelsesvarsel i den gældende samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt foreslår forretningsudvalget, at overdragelsen sker med glidende overgang i perioden fra den 1. januar 2017 til den 1. juli 2017.

Forretningsudvalget indstiller, at patienter på højt specialiseret niveau og en række patienter på regionsfunktionsniveau fortsat skal behandles på Aarhus Universitetshospital, mens patienter med behov for stationær behandling indlægges på Regionshospitalet Holstebro. Ambulante patienter på hovedfunktionsniveau fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner skal behandles og opfølges i udefunktion på Regionshospitalet Viborg, mener forretningsudvalget.

Aarhus Universitetshospital fik overført 7,4 mio. kr. til at varetage funktionen i Silkeborg og Viborg kommuner. Det foreslås, at dette beløb flyttes fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Vest med mulighed for efterregulering til og med regnskabsår 2018. Forudsætningen er, at Aarhus Universitetshospitals andel af den samlede aktivitet vedrørende hæmatologiske patienter fra Viborg og Silkeborg kommuner skal bringes tilbage fra nuværende niveau til niveauet, der var gældende, før Aarhus Universitetshospital overtog ansvaret for den hæmatologiske betjening af de to kommuner den 1. maj 2013. Bevillingsændringen vil ske i forbindelse med et kommende regionsoverblik, lyder det i Region Midtjyllands forretningsudvalgs indstilling

Udskriv