Kristian Lunds blog

Udgifterne til sygehusmedicin stiger igen

Flere års udsving i sygehusenes udgifter til medicin fortsætter. Den udvikling, som 2016 startede med at vise – faldende udgifter – er i årets andet kvartal afløst af en stigning.

Det viser tal fra Danske Regioner.

I første kvartal 2015 lå udgifterne til sygehusmedicin på 1.788.541.186 kr., mens de i første kvartal 2016 lå på 1.673.093.282 kr. Det vil sige cirka 115 mio. kr. lavere i 2016.

Omvendt så billedet ud for andet kvartal i de to år. I andet kvartal 2015 var udgifterne til sygehusmedicin 1.894.753.366 kr., mens de i andet kvartal 2016 var på 2.008.134.950 kr. Det vil sige cirka 113 mio. kr. højere i 2016.

Den samlede udgift i første halvår af 2016 ligger på niveau med 2015: Knap 3,7 mia. kr.

Årsagen til den relativt lave udgift samlet set i 2016 er udløb af en del patenter og hurtig overgang til nye, billigere bio-similære produkter, blandt andet til gigtpatienter. Desuden har regionernes fælles medicinindkøbsselskab, Amgros, haft held til at forhandle sig frem til større rabatter end tidligere.

 

Ifølge Danske Regioner kan vedtagelsen af det kommende Medicinråd også have en betydning, og det skal nu undersøges, om udviklingen går i retning af lavere priser på den dyreste medicin. Målet er, at nogle leverandører holder igen med prisstigninger, fordi Medicinrådet i 2017 begynder sit arbejde med at vurdere effekten af meget dyr medicin i forhold til prisen. Metoden bliver at forhandle priserne ned, indtil medicinens gavn for patienterne står bedre mål med prisen.

Genmutation påvirker modning af blodceller

Et nyt studie viser, hvordan en genetisk mutation i genet TET2 påvirker modning af blodceller i musemodeller. Mutation i TET2 ses ofte hos leukæmipatienter, inden sygdommen indtræffer, og forskerne bag de nye resultater arbejder nu på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift