Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

”Jeg synes, der er mange gode ting og gode intentioner i den nye kræftplan. Udfordringen bliver at få ført det ud i livet alle steder i landet. Vi løber meget stærkt, i særdeleshed i ambulatorierne, så det kommer til at kræve noget knofedt og måske også noget økonomi,” siger Lars Kjeldsen.”Jeg synes, der er mange gode ting og gode intentioner i den nye kræftplan. Udfordringen bliver at få ført det ud i livet alle steder i landet. Vi løber meget stærkt, i særdeleshed i ambulatorierne, så det kommer til at kræve noget knofedt og måske også noget økonomi,” mener hæmatologernes formand Lars Kjeldsen.

Lars Kjeldsen:

Får vi store besparelser klinger kræftplanen hult

De planlagte besparelser i Region Hovedstaden harmonerer ikke så godt med at få ført indsatserne i Kræftplan IV ud i livet, mener Lars Kjeldsen, formand for Dansk Hæmatologisk Selskab.

Han understreger dog, at den nye Kræftplan IV, som regeringen præsenterede onsdag, indeholder mange gode forslag og intentioner.

Lars Kjeldsen, som er klinikchef på Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet, har siddet med i den faglige arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til Kræftplan IV. Han påpeger, at det er vigtigt, at der er ressourcer nok til at føre de mange ambitioner ud i livet.

”Jeg synes, der er mange gode ting og gode intentioner i den nye kræftplan. Udfordringen bliver at få ført det ud i livet alle steder i landet. Vi løber meget stærkt, i særdeleshed i ambulatorierne, så det kommer til at kræve noget knofedt og måske også noget økonomi,” siger Lars Kjeldsen.

”Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad regeringen ender med at bevillige, men de økonomiforhandlinger, der har været, har ført til besparelser, i hvert fald i Region Hovestaden. Vi er stadig i en proces, hvor vi ikke ved, hvordan det ender, men hvis vi får en stor besparelse, synes jeg, at kræftplanen klinger lidt hult. Man kan ikke blive ved med at køre besparelser, mens man samtidig er mere og mere ambitiøse i, hvad vi skal tilbyde,” siger han.

Nytænkning af organisering

Lars Kjeldsen mener, at en nødvendig opgave i forsøget på at få indført initiativerne i Kræftplan IV, er at have fokus på organisering og opgaveglidning. Det er der dog også nødt til at blive afsat ressourcer til, påpeger han:

”Det er hele tiden en balance imellem at organisere sig anderledes, skære noget af det overflødige væk og fokusere på det, der er vigtigt. Der er nogle ting, vi kan gøre, men vi er meget presset arbejdsmæssigt. Så der skal afsættes nogle ressourcer til at lykkes med de forandringsprocesser, der skal muliggøre, at man opfylder tankerne i kræftplanen,” siger Lars Kjeldsen og tilføjer:

”Man kan have mange gode forandringer, man ønsker at gennemføre, og de rigtig gode kan vi godt implementere, men noget af det andet løber nogle gange ud i sandet, fordi vi ikke har tid til at forfølge det og få det til at ske. Det er en balance mellem, om vi skal bruge flere ressourcer, eller om vi kan gøre tingene anderledes. Det må man kigge på hen ad vejen.”

Han mener, at fokus i opgaveglidningen bør være på, hvad der har værdi for patienten.

”Hvis vi skal have ting til at lykkes, skal vi fokusere på det, der har værdi for patienten og er vigtigt for de overordnede behandlingsplaner. Den mest erfarne speciallæge behøver f.eks. ikke være den, der snakker med patienten hver gang, han eller hun skal have en kemokur. Det er der andre personalegrupper, der kan tage sig af. På den måde skal vi få afsat mere tid til det vigtige, f.eks. diskussion af behandling. Hvis patienterne har tilbagefald, skal vi snakke om, hvad der er af muligheder, og hvis de er desperat syge, og vi ikke har mere at byde på, skal vi have ordentlig tid til at snakke med dem og ikke bruge tid på noget, som ikke har så meget værdi,” siger Lars Kjeldsen.

Det fungerer

Alt i alt er Lars Kjeldsen tilfreds med indholdet i den nye kræftplan, som har fået titlen ’Patienternes Kræftplan’. Han fremhæver blandt andet regeringens ambitiøse rygeindsats og samlingen af den eksperimentelle kirurgi. Også ideen om et murstensløst center til kræftbehandling, udvikling og forskning hilser han velkommen.

”Det er en god ide med samarbejde, hvis man kan få en struktur, der virker, og som folk vil bidrage til. Vi har nogle gode muligheder i det her land qua vores lille geografi, som vi ikke udnytter. Centret kunne være et skridt i den rigtige retning. Så kan man få et større patientgrundlag og lidt mere volumen i de ting, vi laver. Det, synes jeg, er en spændende tanke,” siger Lars Kjeldsen.

Han kunne dog godt have tænkt sig, at kræftplanen tog stilling til infrastrukturen i den kliniske forskning.

”Med den struktur, vi har i dag, er vi meget afhængige af de studier, som er initierede og finansierede af lægemiddelfirmaer. Industrien er meget toneangivende for, hvad der bliver forsket i. Men de studier, som ikke er finansieret af firmaer, kan være mindst lige så interessante. Det er der afsat utroligt få midler til, selvom vi er mange, der synes, det er vigtigt. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at kræftplanen adresserede,” siger Lars Kjeldsen.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift