Nationalt forskningssamarbejde prioriteres

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Samfund

Et af punkterne i regeringens nye udspil til Kræftplan IV er, at der skal afsættes 30 mio. kr. i 2017-2020 til at understøtte etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om kræftforskning og udvikling.

I oplægget lyder det:

”Det murstensløse center for kræftbehandling, forskning og udvikling kan udbygges løbende, og kan i opstartsfasen fokusere på udvalgte områder, f.eks. immunterapi eller andre lovende forsknings- og behandlingsområder.”

Den konkrete form aftales med regionerne og øvrige relevante aktører, f.eks. patientforeninger, forskningsinstitutioner og relevante fonde, lyder det fra regeringen.

Formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Ulrik Lassen er involveret i projektet og fortæller, at der har været arbejdet på det de seneste to år.

”Man har diskuteret et såkaldt murstensløst ’comprehensive cancer center’ på mange planer, både med universiteterne og regionerne. Så det er et projekt, som er i sin vorden, og nu har regeringen så valgt at tage det med i sin kræftplan. Det, synes jeg, er positivt,” siger han.

Centrets formål er at skabe et tættere samarbejde og udbygge kompetencer inden for nogle områder, f.eks. immunterapi, så Danmark bliver mere konkurrencedygtig internationalt set. 

”Hvis vi samarbejder på alle niveauer inden for forskning, ikke bare basal biologisk forskning, men på alle områder inden for kræft, er vi samlet set rigtig stærke. Så i stedet for, at det er lidt sporadisk og der er nogle områder, hvor man konkurrerer, mener jeg, vi får en styrket position og dermed også bliver bedre rustet i konkurrencen om internationale forskningsmidler. Så det er noget, jeg bestemt tror, vil løfte behandlingskvaliteten og forskningen,” siger Ulrik Lassen.

Også Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen synes, det er den rette måde at bruge midlerne på.

”Jeg synes, det er rigtigt at bruge pengene på hjælp til organisering frem for at afsætte penge til medicinsk behandling. Hvor var vi ellers henne, hvis kræftplanen skulle afsætte penge til alle mulige typer af medicinsk behandling,” siger han.

Udover det murstensløse center for kræftbehandling, -forskning og -udvikling, vil regeringen etablere et-to centre for eksperimentel kræftkirurgi. Det, synes Ulrik Lassen, også lyder relevant.

 

”Det er ikke noget, der har været diskuteret i oplæggene, men det er en spændende tanke. Der skal være samme krav til eksperimentel kirurgi, som man har til lægemiddelforsøg. At etablere nogle centre til det er en spændende måde at gøre det,” siger han.

Udskriv