Klarlægning af regionale forskelle i kræftbehandlingen går i gang

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Samfund

Arbejdet med at analysere regionale variationer i kræftbehandlingen sættes nu i gang. Analyserne skal give klarhed over årsagen til de regionale forskelle og bane vej for at mindske forskellene.

Regionerne og DMCG’erne skyder arbejdet med at klarlægge de regionale forskelle i kræftbehandlingen i gang. Projektet tager afsæt i det allerede etablerede samarbejde i gruppen DMCG.dk Benchmarking Consortium og blev endelig godkendt på de Danske Multidisciplinære Cancergruppers (DMCG’erne) forretningsudvalgsmøde 10. september.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen forventer, at arbejdet skal give en klarhed over, hvilke regionale forskelle der er i den danske kræftbehandling, og hvorfor de er der. Det skal føre til initiativer, der skal mindske de regionale forskelle der, hvor det skyldes f.eks. organisatoriske faktorer.

”Det vil være vigtigt at få vished over, hvad vi rent driftsmæssigt kan gøre noget ved, og hvad vi ikke kan gøre noget ved. Befolkningssammensætningen og erhvervsstrukturen er ikke ens i Nordsjælland og i Aalborg, og derfor er antallet af kræfttilfælde og presset på kræftbehandlingen anderledes. Men vi skal gøre noget ved det dér, hvor der er påviselige forskelle, som skyldes den måde, man organiserer sig på, har adgang til udstyr på osv.,” siger Bent Hansen.

DMCG.dk Benchmarking Consortium, som skal tage sig af klarlægningsarbejdet, består af klinikere, statistikere og epidemiologer. Gruppen præsenterede i oktober sidste år sin første rapport over udviklingen inden for overlevelse for brystkræft, lungekræft, tyktarm/endetarm og æggestokkræft gennem de seneste årtier.

Arbejdsgruppen skal nu lave en række nye analyser ovenpå de eksisterende analyser på områderne brystkræft, lungekræft, tyktarms-/endetarmskræft og gynækologiske kræftformer. Områderne køres igennem maskinen igen med henblik på regional stratificering samt justerede analyser for socio-økonomisk status. Herefter skal klinikere med specialer inden for hvert område inddrages i analyser af, hvad der betinger eventuelle forskelle, f.eks. om der er forskelle i måden at organisere sig på, i de faglige tilgange mv.

Formand for DMCG.dk og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Michael Borre ser frem til resultaterne af analyserne, som forventes klar i begyndelsen af 2016.

”Det er en øvelse, hvor man prøver at grave et spadestik dybere i de data, som allerede er indsamlet. Så må vi se på, hvor meget der er om snakken – om den regionale forskel ikke er så stor, som man frygtede, eller om det viser sig at være et større problem, end vi har gået rundt og troet. Det er vigtigt at få klarlagt, så vi kan få identificeret mulige problemer, som vi da vil skulle prøve at få løst,” siger Michael Borre.

Politisk bevågenhed

Baggrunden for arbejdet er, at data i ’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ i maj viste, at der er store regionale variationer på nogle områder i kræftbehandlingen, specielt med hensyn til hvor stor en andel af pakkeforløbene, der bliver gennemført inden for standardforløbstiderne og med hensyn til andelen af nye kræfttilfælde i pakkeforløb.

Tallene viste blandt andet, at andelen af pakkeforløb, der bliver gennemført inden for standardforløbstiderne, er betydeligt lavere i Region Hovedstaden og Region Sjælland end på landsplan, og at andelen af nye kræfttilfælde i pakkeforløb er højere i Region Midtjylland og Region Sjælland end andelen på landsplan.

På Christiansborg er der også fokus på forskellene i den danske kræftbehandling. Inden valget truede Venstre med at nedlægge regionerne, hvis forskellene i kræftbehandlingen ikke bliver mindre, og selvom Danske Regioner for nylig har præsenteret tal, der viser, at de regionale forskelle i kræftoverlevelse er mindsket de seneste ti år, er sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) ikke tilfreds. Hun mener, at forskellene i, hvorvidt regionerne overholder forløbstiderne, er for store.

”Det er ikke i orden, at kræftpatienter skal vente længere tid på udredning og behandling i én region sammenlignet med en anden. Det skal være sådan, at uanset hvor du bor i landet, så skal du kunne regne med at komme til undersøgelse og eventuelt i behandling inden for den anbefalede tid,” sagde Sophie Løhde 2. september til Altinget.

Udskriv